Humanity's Team Ceska republika

Všichni jsme jeden

Tohle je návrh dohod, podle kterých by mohla fungovat tato komunita, je to inspirace či pracovní materiál, se kterým stále pracujeme, o kterém se diskutuje a nad kterým hledáme koncensus.

Dohody o komunitě

Jsme komunita lidí, kteří zkoumají svou spiritualitu, kteří chtějí být spolu, sdílet své životy a spolupracovat na tvoření. Chceme své aktivity rozvíjet jak na internetu, tak především v reálném životě na Zemi. Naše komunita vzniká tak, že bouráme bariery mezi sebou, hledáme, co máme společné a co chceme společně dělat.

Chceme žít v míru a harmonii mezi sebou a bereme v úvahu naše odlišnosti, proto jsme společně přijali dohody našeho soužití, které nám pomáhají tvořit důvěru mezi námi, a které vytvářejí bezpečný prostor ke svobodnému vyjádření toho, kým každý z nás skutečne je.

Fungování naší komunity je založeno na otevřenosti a transparentnosti, proto naše dohody o komunitě jsou veřejné a každý člen je může mít na očích a může důvěřovat tomu, že i ostatní se jimi řídí. Vždy jednáme s vědomím, že jsme součástí jednoho celku, který se jmenuje lidstvo. Tato komunita patří těm, kteří se dobrovolně rozhodli dodržovat dohody o jejím fungování.

Naše dohody nelze nikomu nutit a jejich porušení není trestné. Jejich nedodržování je ale nefunkční, nedosáhneme toho, co chceme, být spolu v komunitě. Přijetí a dodržování těchto dohod je vnitřním závazkem každého účastníka, každý má právo se k nim vyjádřit, odmítnout je nebo o nich diskutovat a přijímána jsou konsenzuálně, jejich změna probíhá opět konsenzem. Navzájem si pomáháme mít tyto dohody na paměti. Pokud někdo dohody vědomě a opakovaně porušuje nebo cítí, že s ním neladí, a tím se možná už ani necítí být členem komunity, pak může kdykoliv odejít.

Dohody o komunikaci (Miguel Ruiz: Čtyři dohody)

Nehřeším slovem. Hovořím jako osobnost. Říkám jen to, co si myslím. Vyhýbám se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívám sílu slova ve jménu pravdy a lásky.

Neberu si nic osobně Nikdo nedělá nic kvůli mně. Co druzí píší, říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Jsem imunní proti názorům a činům druhých a nestávám se obětí zbytečného utrpení.

Nevytvářím si žádné domněnky Nalézám odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chci. Komunikuji s ostatními tak jasně, jak jenom dovedu, abychom se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům.

Dělám vše tak, jak nejlépe dovedu. Moje činnost se mění od okamžiku k okamžiku, vypadá jinak, když jsem nemocný, než když jsem zdraví. Dělám však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedu, a vyhýbám se zbytečným soudům a lítosti

Dohody o soužití (Tej Steiner: Kruhy srdce)

Dodržuji důvěrnost. Vše, co se druhým z komunity stane nebo co řeknou či napíšou v uzavřené komunikaci, zůstane mezi zúčastněnými.

Nemluvím o nepřítomných. Komunikuju přímo s druhými lidmi v komunitě, má komunikace se netýká nezúčastněných lidí.

Přebírám odpovědnost. Mluvím pouze za sebe, nikoliv za druhé. Mluvím v první osobě, nikoliv ve druhé nebo v množném čísle.

Řeším spory přímo a rychle. Pokud mezi členy komunity vznikne konflikt, řeší se tady a teď. Žádná neshoda se nenechává vyhnít bez povšimnutí ani se neskrývá. Používám Dohody o řešení konfliktů.

Tvořím konsenzus. Jakékoliv rozhodnutí, které o sobě komunita přijímá, vyžaduje souhlas všech.

Komunita není konfrontace a nikdo nikomu nemusí skládat účty. Každý skládáme účty pouze sám sobě.

Z komunity mohu kdykoliv odejít

Dohody o řešení konfliktů (Pět kroků k míru)

1. Přiznávám, že některé staré představy o lidech mi přestaly být prospěšné.

2. Přiznávám, že o druhých lidech a jejich životě nevím všechno a že nové poznání všechno změní.

3. Připouštím, že se dnes ve mě mohou zrodit nové představy o lidech a jejich životě, které mohou vést k novému způsobu života v naší komunitě.

4. Jsem ochotný/á zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do svého názorového systému, pokud budou v souladu s mou vnitřní pravdou.

5. Jsem ochotný/á začít žít takovým životem, který bude vyjádřením mých názorů.

Dohody spolutvůrců

Dohody spolutvůrců, které nám mohou pomáhat vylepšovat vzájemnou komunikaci a spolupráci, jsme vytvořili a sepsali v Humanity´s Teamu. Tahle inspirace k nám přišla ze světa, jsou to myšlenky z Hovorů s Bohem aplikované přímo do života. Mohou se stát také dohodami uplatňovanými v této komunitě?

Buďte vědomí Mým záměrem je být sám sebou, být opravdovým a plně vědomým v přítomném okamžiku.

Uvědomujte si náš potenciál Zavazuji se připomínat sám sobě svůj potenciál a podporovat v tomto ohledu ostatní.

Respektujte své vnitřní vedení Respektuji se a ladím se na svůj vnitřní hlas a volání své duše s prosbou o ten nejlepší výsledek pro všechny v celku.

Buďte celiství ve svém sdílení Souhlasím, že budu soucitný ve sdílení své pravdy sobě i ostatním.

Buďte celiství ve svém jednání Souhlasím, že se budu držet svých dohod a konat to nejlepší v souladu se svým srdcem.

Naslouchejte hluboce Souhlasím, že budu otevřeně naslouchat sdílení ostatních a spojím se s jeho nejhlubším významem.

Ctěte jeden druhého Souhlasím a ctím každou cestu osobnostního rozvoje. Jsem si vědom, že každý, včetně mě samotné(ho), činí tu nejlepší možnou volbu či rozhodnutí, jakého je schopen v dané situaci a v daný okamžik.

Přijměte odpovědnost Souhlasím a přijímám odpovědnost za své výtvory, své reakce, své prožívání a své vztahy.

Udržujte rezonanci Souhlasím, že si udělám čas na procítění vztahů. Poté, jakmile to bude možné, se znovu sladím s kýmkoli, s nímž se cítím disharmonicky.

Řešte problémy konstruktivně Souhlasím, že pokaždé, když se rozhodnu poukázat na nějaký problém, navrhnu alespoň jedno řešení. Souhlasím, že se při nejbližší příležitosti podělím o problémy, stížnosti a zklamání s lidmi, kteří jsou schopní pomoci mi v jejich řešení. Souhlasím, že nebudu kritizovat nebo si stěžovat někomu, kdo mi s mými problémy nemůže pomoci, a ke stejnému přístupu nasměruji i ostatní.

Usilujte o dokonalost Souhlasím, že budu podporovat ostatní a budu jimi podporován ve společné účasti a sdílení nejvyšší úrovně dokonalosti.

Učte se ze zkušenosti Souhlasím, že udělám vše pro to, abych se poučil ze svých zážitků a zkušeností.

Přijměte nedokonalost Mám v úmyslu obejmout a přijmout nedokonalosti své i ostatních.

Buďte vůdcem Souhlasím, že budu podporovat rozvoj opravdové spolupráce, v níž se všichni lidé, včetně mě, budou cítit plnoprávně ve vyjadřování našeho osobního a kolektivního potenciálu.

Buďte vždy připraveni pomoci ostatním Jsem ochotný otevřít své srdce, utišit svou mysl a být soucitný při podpoře veškerého života.

Přehodnoťte své závazky Souhlasím, že jsem se dobrovolně rozhodl stát se členem této komunity a svou účast v ní mohu stále přehodnocovat. Je to pouze má volba.

Rozzařte se! Souhlasím, že budu vytvářet radost ve svých vztazích, ve své práci i v celém svém životě.

Naposledy aktualizováno uživatelem Kamil Říjen 2, 2008

Prohlášení

Příspěvky na tomto webu nemusí nutně vyjadřovat názor HT ČR o.s. Za obsah je zodpovědný autor příspěvku.

Nejnovější aktivity

Miroslava Zedková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
4.Srpen
Zdenka Forstová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
24.Červenec
Iris je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
13.Březen
Kateřina Strusková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
23.Leden
Daniel Novák je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
16.Leden
Eva Krejčová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Prosinec 7, 2016
Ikona profiluUživatelé Pavel Kupka a Petr Bohm se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Říjen 9, 2016
Ikona profiluUživatelé Martin a Ľubomíra Sándor se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 27, 2016
Uživatel Jana Kokrdová aktualizoval fotografii ve svém profilu.
Srpen 24, 2016
Agatk je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 5, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Jaromíra Dvořáková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Květen 8, 2016
Jaroslav Posolda je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Duben 6, 2016

Vizitka

Načítání…

Návštěvy na stránce

TOPlist

© 2017   Created by Humanity's Team.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby