Humanity's Team Ceska republika

Všichni jsme jeden

Kniha "Kryon Dvanáct vrstev DNA" část 1

 

     Kniha má podtitul „Ezoterická studie vnitřního mistrovství“. Je to dokonalá a nádherná kniha o dokonalém a nádherném fungování úplně aktivované lidské DNA.

 

     Tato kniha Vám může zásadně změnit život k lepšímu!

 

     Při jejím plném pochopení a aplikaci můžete dosáhnout velmi důležitých změn ve vašem životě:

- Budete sami schopni zjistit, které potraviny jsou pro vás vhodné a které nejsou, které vám škodí! (Viz tabulku v příloze.)

- Budete sami moci provádět diagnostiku příčin nemocí, které se už projevují bolestmi některých orgánů a lékařská alopatická (chemická) věda nedokáže příčinu najít a léčí pouze následky – bolesti. Zde je potřebná alespoň základní znalost tělesných soustav a jejich vzájemné působení v lidském těle. Mnoho informací lze získat jednak na internetu, jednak v knihách o celostní medicíně.

- Budete sami moci léčit některá svá tělesná postižení „spontánním“ způsobem, nebo v delším čase, a omlazovat svůj organizmus.

     Všechno to souvisí s DNA, jak bude dále vysvětleno.

 

     Následující text, mající 27 stran, je výňatkem těch nejdůležitějších částí knihy dle mého poznání a obsahuje několik příloh.

 

***

 

     DNA je obrovská záhada pro většinu z nás. Takže se podívejme nejprve na pár věcí, které se učí ve škole a pak na ty, které se ve škole neučí.

     DNA (kyselina deoxyribonukleová) je základním plánem (blueprintem) lidské bytosti. Stavebním blokům se říká báze DNA a jsou čtyři různé druhy. Sekvence bází DNA vytváří genetický kód. DNA báze se párují a mnohokrát se kolem sebe stáčejí ve formě spirály – dvoušroubovice. Lidský genetický kód – genom – obsahuje přibližně 23000 lidských genů, které představují naše tendence k tomu, kým jsme. To zahrnuje vše, co máme od přírody a co jsme získali od rodičů a jejich rodičů. Gen je dědičnou jednotkou v žijícím organizmu. Nedědíme jen znaky od svých rodičů, ale také obecné znaky lidských bytostí.

     Celá dvoušroubovice je chemický systém, který představuje 3 miliardy částí. Vědci se domýšleli velkých věcí: že lidský genom je lineární a že celá struktura genu lidské bytosti se rozvine do 3 miliard „písmen“ DNA. Navzdory veškeré logice nemohli vědci nalézt kódy, o kterých určitě věděli, že tam jsou. Používali některé z nejlepších dešifrovacích počítačů té doby, hledali takovou symetrii, která by vytvořila jakýkoli jazyk. Poté ji nalezli. Muselo je to ohromit. Získali  jeden z největších dílků skládačky století.

     V rámci všech písmen, veškeré chemie a vší té zřejmé složitosti lidského genomu měla pouze 4 procenta kód. Pouze proteiny kódující chemie DNA našla jasný kód pro vytváření genů. Pouze malá část lidského genomu byla zapojena do vytváření 23000 genů lidského těla. Zbytek zdánlivě nedělal nic. To nedávalo smysl. Pouhé nepatrné 4 procenta dělají všechno. Proto byla zbylá část DNA označena jako odpadní, dokonce některými z nejprestižnějších mozků.

     Pak vstoupili na scénu ne – 3D myslitelé. Začali přemýšlet jinak. „Co když v odpadu není žádný kód, protože tam být nemá“? Co když těch 96 procent DNA představuje nelineární kvantová pravidla, která „řídí“ kódované části“? To byl zcela nový kontroverzní koncept, který začal uvažovat mimo navyklý rámec omezené 3D logiky!

     Mezinárodní spolupráce vědců přinesla objev, že část „odpadní“ DNA může sloužit tomu, aby vytvořila hranice, které pomáhají správně organizovat zbylá 4 procenta.

      Kryon učí, že pouze 8 procent DNA je ve 3D, ve vrstvě Jedna. Zbylých 11 vrstev je multidimenzionálních. Podle Kryona 92% DNA modifikuje zbytek 8 procent.

     Jednou z objevených věcí bude to, že DNA není ve skutečnosti vlákno, ale smyčka. Ve smyčce protéká slabý elektrický proud a vytváří kolem smyčky magnetické pole. Tyto smyčky se navzájem proplétají a ovinují. Na základě „indukčnosti“ vzniká přesah jednoho magnetického pole do druhého. Indukčnost umožňuje přenos signálů v rámci magnetických polí bez drátů. Právě magnetické pole DNA umožňuje vzájemnou komunikaci molekul DNA tak, že všechny pracují jako jedna.

     Právě magnetické vlastnosti DNA umožňují mistrovskou komunikaci takové úrovně, že to mysl nechápe. Koneckonců, každá molekula ví, jaký je váš „plán“, a všechny „spolu navzájem hovoří“! Musí.

     Když se narodíme, je naše DNA naplněna následujícím způsobem:

     1. Dědičnou biologií našich rodičů, které se přenášejí z generace na generaci.

     2. Karmickým vlivem. Zde se jedná o nedokončené záležitosti přenesené z předchozího života. Není to chemie, je to informace.

     3. Astrologickým vlivem. Je to odraz uspořádání sluneční soustavy v okamžiku zrození. Neuvěřitelná přitažlivá a odstředivá síla planet vytváří šablonu (matrici) ve středu Slunce, odkud je přenášena na Zemi v každém okamžiku prostřednictvím indukčnosti a slunečního větru (heliosféry). Takto je kvantový otisk Slunce umístěn do magnetické mřížky planety Země. Magnetická mřížka Země, která se překrývá s magnetismem DNA, poté vytváří šablonu v části DNA v okamžiku zrození.

    4. Úplným akášickým záznamem všech vašich životů na této planetě.

    5. Posvátností Boha zastoupená ve vašem Vyšším Já.

     Z těchto pěti položek je pouze první položka jedna lineární. Ostatní jsou kvantové.

    

     Kryon prohlašuje ohledně lidských bytostí toto: „Nehleďte do historie dál než 100 000 let a najdete lidi, jako jste vy.

Bytosti z jiného světa (planety), které vypadaly podobně jako my lidé, přicházely na tuto planetu po mnoho let a vhodně zasáhly do běžné lidské evoluce. Předaly nám vrstvy DNA, které nyní vidíme jako duchovní. Umožnily celé naší rase, aby se stala součástí duchovního plánu vesmíru, a dovolily nám stát se „kousky Boha“. Tito mimozemšťané pocházeli ze souhvězdí Plejády, souhvězdí „Sedmi sester“. Tento příběh je o spojení s Plejáďany a o začátcích Lemurie, která vznikla v oblasti, ze které zůstaly časem jen Havajské ostrovy. Zde vznikla civilizace, která se stala nejstarší, nejdéle žijící a nejharmoničtější civilizací na Zemi.

 

     Podle statistik patří více než 85 procent lidstva do některého systému víry a téměř všichni věří v posmrtný život. Pouze malé procento věří v život před životem, tedy na minulé životy. Vidíte zde tu předpojatost? Narodíte se a díky tomu se zrodí i vaše duše, která dříve neexistovala – přišla odnikud a nikdy předtím nebyla. Přímo to křičí, že je to „duchovně nelogické“, přesto je to převládající názor ve většině hlavních duchovních systémů na planetě.

 

Aktivace DNA

 

     U kolika postupů, manter, hudby, ilustrací a seminářů jste slyšeli, že „aktivují části vaší DNA“?  Nejspíš u stovek!  Takže, co bylo doopravdy aktivováno? Odpověď zní, že cokoli, co chce vaše DNA aktivovat. Funguje to? Zeptejte se těch, co tím prošli. Ano!  Něco se děje. Skutečná pravda je, že termín aktivace může znamenat mnoho věcí pro mnoho lidí.  Celá složitost je v tom, že bez ohledu jak to nazveme, DNA udělá to, co udělá.

     Je fakt, že existují skutečně dobré postupy a nabízí se dobré nápady, jak dosáhnout „aktivace DNA“ různými způsoby. Výsledky jsou funkční, takže se v mnoha případech děje opravdu něco krásného. Např. to co léčitel skutečně dělá, je zvýšení komunikace mezi DNA a tělem. Takže to nejlepší, co může léčitel udělat, je pracovat s touto frekvencí či vibrací, která reprezentuje multidimenzionální stav. DNA je v buňkách a buňky „poslouchají“ instrukce. DNA poslouchá lidskou mysl (myšlenku, slova) vycházející z vědomí (co je a čeho chci dosáhnout), aby pomohla říci buňkám, co dělat. Takže DNA buňkám neustále „předává“ instrukce pro celé 3D tělo.

Vědomí člověka je klíčem a „nakopává“ všechny vrstvy DNA, aby dělaly svou práci lépe. Mluvení a poslouchání je proto obojí smícháno v kvantové „polévce“. Nicméně, je třeba si uvědomit, že když „nehovoříme“  ke svým buňkám, tak DNA pouze odpočívá a dělá uvnitř těla věci automaticky.  Proto naše práce spočívá v tom, informovat svou vlastní DNA o tom, co potřebujeme.

Numerologie a energie čísel

 

     Numerologie je součástí „Božího systému“. To z numerologie dělá víc než jen systém. Je to součást kvantovosti Ducha – Boha a zásadní prvek toho, jak jsme chápání a milování samotnou energií stvoření. Numerologie využívá při zpracování synchronicitu reality vašich osobních vzpomínek. Ona „ví“. Také astrologie je velmi spřízněna s numerologii a je mezi nimi skvělé, komplexní propojení.

 

     Existuje mnoho numerologických systémů a v této knize používá Kryon systém, který souvisí s jednotlivými vrstvami DNA. Zde jsou jednoduché významy jednociferné lineární numerologie pro tuto knihu. Kryon je používá kvantovým způsobem, což jednoduše znamená, že jsou všechna citlivá na potencionály. Ale základní význam je následující:

 

     Jedna (1): Nové začátky

     Číslo o „já“. Někdo ho vnímá jako číslo jednoty.

    

     Dvě (2): Dualita

     Lidské vs. Boží – polarita.

 

     Tři (3): Katalyzátor

     Kreativní – také radost a energie vnitřního dítěte – mocné!

 

     Čtyři (4): Energie Matky Země

     Fyzický svět – pochopení nebo založení na struktuře.

 

     Pět (5): Změna

     Číslo v astrologii pod vládou Marsu – velmi rychlé číslo.

 

     Šest (6): Posvátnost

     Komunikace – harmonie – rovnováha – láska.

 

     Sedm (7): Božství

     Celistvost – dokonalost – životní poslání.

 

     Osm (8): Praktické číslo 

     Struktura – praktické záležitosti – zhmotnění.

 

     Devět (9): Dokončení

     Završení – citlivost a duchovnost – lidskost.

 

     Mistrovská čísla              

     Jedenáct (11): Osvícení 

     Dvacet dva (22): Mistrovský tvůrce – kosmické zákony

     Třicet tři (33): Kristovská energie (Kristus jako titul, ne jméno)    

 

     Mistrovská čísla mají svou vlastní energii a význam, takže je neredukujte na jednociferná čísla.

     Kryon v první knize, která vyšla v roce 1989, předal významy dvou čísel. Čísla 9 a čísla 11. Jaká je to energie? Čísla 9/11  představují dokončení vedle mistrovského čísla pro osvícení.  Samotná událost 9/11 redefinovala paradigma nového věku, zesílila polaritu, odkryla dualitu a přenesla nás do světového uspořádání způsobem, který vytváří bitvy mezi starou a novou energii.

     Další zajímavou číselnou sekvencí je přezdívka pro Harmonickou Konvergenci 1987.  Je to 11:11. A asi víte, co rok 1987 znamenal pro New Age. Byl to začátek Posunu, který vidíme na této planetě Zemi.                            

 

     Po nezbytném úvodu můžeme nyní přistoupit k vysvětlení toho, co DNA skutečně představuje.

 

Shrnutí skupin DNA

 

      Pro pochopení činnosti DNA na úrovni 3D si ji můžeme představit jako 12 vrstev či energií, které jsou obsaženy ve 4 skupinách. Každá skupina obsahuje 3 vrstvy. Význam jednotlivých vrstev lze snadněji pochopit skrze numerologii.

     Možná se budete chtít zeptat svého Ducha – Boha, své Innate (vrozené inteligence těla) nebo čehokoli, co je pro vás esencí stvoření: „Drahý Duchu, umožní mi „vcítit se do tohoto poselství a pocítit potvrzení mé vlastní energie Stvořitele, zda je toto pravdivé.“

     Mistrovství ve vašem nitru je aktivní a vy začínáte otevírat multidimenzionální komunikaci. Uvědomíte si, že toto poselství je to, na které jste čekali, a že vám nemohlo být předáno dříve, protože lidstvo jednoduše nebylo připravené. Nyní je.

 

     Zemské vrstvy

     Vrstva 1 – Biologická vrstva – strom života

     Vrstva 2 – Vaše životní lekce – Boží plán zákona duality

     Vrstva 3 – Vzestup a aktivace

 

     Vrstva lidského božství

     Vrstva 4 – Vaše andělské jméno 1

     Vrstva 5 – Vaše andělské jméno 2

     Vrstva 6 – Vyšší Já

 

     Lemurijské vrstvy

     Vrstva 7 -  Odhalené božství

     Vrstva 8 – Mistrovské akášické  záznamy

     Vrstva 9 - Léčící vrstva

 

     Boží vrstvy

     Vrstva 10 – Volání k božství

     Vrstva 11 – Moudré posvátné ženství

     Vrstva 12 – Všemohoucí Bůh

 

     A nyní se podíváme na jednotlivé vrstvy a jejich interakce podrobněji.

 

    DNA SKUPINA I: Zemské vrstvy jsou nejbližší k naší 3D dimenzionalitě. Sečtením čísel 1, 2, 3, dostaneme číslo

    6, což je energie vyššího Já.

 

     Vrstva Jedna – biologická vrstva.

     Biologická vrstva je jediná vrstva, která pevně sídlí v našem 3D světě.  Samotná nedělá nic, „úplná“ je jen se zbytkem svého doprovodu. Ve 3D ji vidíme jako lidský genom  - všechny části dvoušroubovice. Vrstva 1 představuje chemii a usnadňuje komunikaci se všemi dalšími vrstvami. Ve skutečnosti tvoří vrstva 1 jen 3% DNA. Na dvoušroubovici je nejúžasnější to, že více než 100 bilionů molekul DNA ví všechno najednou, v jediném okamžiku! Jak je to možné, když zde nepůsobí žádná chemická látka pohybující se mezi molekulami, nejsou zde ani žádné elektrické synapse, řítící se tělem. Odpověď spočívá v tom, že každá molekula má své vlastní magnetické pole a každé z těchto polí zasahuje do pole vedlejšího. Magnetická pole se překrývají a proplétají v celé buněčné struktuře a tímto magnetismem je na základě indukce ovládána „najednou“ celá buněčná struktura, všechny buňky. Dvoušroubovice totiž není lineární, ale vytváří smyčku, ve které protéká elektrický proud a tím vzniká okolo smyčky magnetické pole.

     Fyzická dvoušroubovice má mnoho atributů, které jsou před vědou skryty. Za prvé  - je tvořena převážně chemii, která je nahodilá – a to je „multidimenzionální mapa“, která hovoří k proteinově kódovaným částem DNA. Je to více než 90 procent genomu a často je vnímána jako odpad. Ale chemie kódů (geny produkující části DNA) jsou jednoduše vykonavateli oněch 90 procent, které hovoří.

     Za druhé – DNA je mistr synchronizér lidského těla, nikoli mozek.

     Za třetí – rodina více než 100 bilionů částí DNA vytváří singularitu. Má „povědomí“ o tom, co děláte a o vašem duchovním záměru. Často následuje karma, protože to je duchovní plán, který nastavuje geny. Zeptám se vás: co tento „vědomý a naslouchající“ systém s tolika „pracujícími částmi“ dělá, když nemá žádné pokyny? Odpověď zní: „cokoli chce“.  Bez vašich vědomých pokynů, často dávaných vašemu tělu, nemá vaše buněčná struktura DNA žádného šéfa, žádné jiné instrukce, než ty se kterými jste se narodili. Teď už víte, proč vám říkáme, abyste „mluvili se svými buňkami“, protože ten velký posluchač je DNA!

 

     Shrnutí: Vrstva Jedna je dvoušroubovice a reprezentuje chemii, kterou můžete vidět (pod mikroskopem). Je to most mezi vrstvami – obsahuje 3D části i multidimenzionální části. Přijímá a vysílá, protože úkolem energie vrstvy Jedna je přebírat od multidimenzionálních vrstev informace a implementovat je do vaší genové struktury. Je středem toho, jak vše ostatní funguje.

 

     Vrstva Dvě – vaše životní lekce

     Mnozí se ptají: „Kryone, jaký je rozdíl mezi tím, co nám přináší energie karmy a naše životní lekce?

     Protože všechno je spojeno se vším, můžete říct, že to nemůžete zcela vyjmout z pytle karmické energie; nicméně přemýšlejte o karmě, jako o něčem, co vás „tlačí, aby vás umístilo do příslušné drážky“. Karma je o skupině lidí kolem vás, vašem místě v ní a o emocionálních energiích, které se od toho odvíjejí. Můžeme říct, že karma je průvodcem nesplněnými závazky (z minulého života) pro všechny lidi na Zemi. Zapadnete do „drážky“ toho, co si myslíte, že máte dělat, nebo co vám říkali vaší rodiče, a děláte to.

     V minulosti poháněla veškeré touhy lidských bytostí karma – jít, být a dělat. Hlavní náboženství na planetě Zemi karmu brzy spatřila, identifikovala a vysvětlila. Teprve „nedávno“ ji nahradil duchovní systém odplaty a trestu (a trestajícího Boha).

     Karmický systém od vás vyžaduje, abyste se podívali na všechna „proč“ ohledně těchto věcí zkusili na nich zapracovat.

     Systém odplaty a trestu umožňuje, aby vás zcela ovládali vůdci organizací, kteří svým členům předkládají cestu k Bohu prostřednictvím pravidel vyvinutých lidmi. Masy lidí to milují, protože je to jednoduché. Přesto to mnoho lidí dovedlo k hledání Stvořitele a proto je to vhodné. Pravda je taková, že cokoli lidé vytvoří, aby našli svou cestu k Bohu v jakékoli kultuře, to Bůh vidí jako vhodnou cestu, protože Boží láska se nestará o to, jak a kudy přijedete domů.

     S novou energií a novými nástroji v souvislosti s událostmi 11:11 přišla pro lidstvo celá nová řada zplnomocnění. O jednom z nich bylo hovořeno už v roce 1989, v první knize Kryona, kde bylo řečeno, že nyní můžete překonat karmické atributy, se kterými jste na Zemi přišli, a vytvořit svou vlastní „drážku“, a nebude to ta, kterou vám dodal systém času – karma. Povzbuzovali jsme vás, abyste to udělali, protože karma je velmi dlouhodobý a pomalý proces učení se v průběhu životů.

     Karma je cesta. Je starodávná a pomalá. Nový člověk má volbu, ale s důsledky. Musíte pochopit a vyvinout zodpovědnost. Žádné další oběti,  žádné další nehody a naprostá zodpovědnost za všechno, co se kolem vás děje.

     Vrstva 2 odpovídá na otázky: kdo jsme?, proč tu jsme? Je zde něco, co by se mělo dokončit? Tyto otázky jsou součástí naší životní lekce. Vrstva 2 je Boží plán duality. Představuje pátrání po individuálních životních lekcích. Zatímco karma souvisí se skupinou bytostí kolem nás (blízká a vzdálená rodina, přátelé a kamarádi, sousedé, spolupracovníci, atd.) životní lekce je mnohem osobnější. Životní lekce zůstává s námi i po vystoupení z karmy. Každý člověk má jednu či více těchto lekcí. Jakmile je jednou vyřešíme, je toto vyřešení přeneseno do dalšího života a už se je nikdy nemusíme učit znovu.

 

     Typické životní lekce, které je potřeba se naučit, jsou uvedeny níže. Vězte, že k vám patří pouze tehdy, pokud cítíte, že ano. Každý člověk má jednu či více a každý člověk s ní (s nimi) přichází.

 

Naučit se milovat

Naučit se naslouchat

Naučit se přijímat (dostávat)

Naučit se milovat sebe

Naučit se říkat svou pravdu

Naučit se, jak nebýt obětí

Naučit se, jak nenechat nikoho, aby mne definoval (vymezoval)

Naučit se, jak cítit své vlastní mistrovství

Naučit se, jak žít s ostatními lidmi

Naučit se, jak přestat obviňovat druhé

Naučit se, jak se vymanit z duality (zbavit se karmy)

Naučit se, jak pečovat o sebe víc než o druhé

Naučit se, že si zasloužíme být zde a že se nerodíme hříšní

 

     Shrnutí: Vrstva Dvě je Boží plán zákona duality. Představuje pátrání po individuálních životních lekcích a funguje velmi dobře ve spolupráci s vrstvou Osm. Vnímejte tento „plán“ (blueprint) jako interakci této vrstvy s akášickou vrstvou. Toto je tedy vrstva DNA, která dává lidské bytosti pocit smyslu a směřování. Nese v sobě atributy života a vše, co se kdy stalo – ne ve formě archivu, ale spíše v emoční formě. Některé vrstvy nesou vzpomínky a některé zase nástroje pro jednání na základě vzpomínek.

 

     Vrstva Tři – Vzestup a aktivace.

     Každý Mistr, který kráčel po této Zemi, byl biologický (měl hmotné tělo). Dary, které někteří měli, jsou legendární – jediný dotek mohl např. vyslat léčivou energii, díky které slepý uviděl a chromý mohl chodit. Myslíte si, že DNA těchto Mistrů byla jiná nebo prostě „aktivována“? Odpověď zní, že každý z nich měl stejnou DNA jako vy. Ale všechny jejich vrstvy byly aktivní na 100 procent, zatímco ty vaše jsou aktivní sotva na 30 procent. Takže možná začínáte vidět obraz toho, že uvnitř vás je síla, která může uskutečnit cokoli, o čem jste kdy slyšeli nebo četli ve vaší bibli. Nedostanete novou DNA v průběhu času, ale je vám dána energie, která zlepší tu (DNA), kterou už máte.

     Vzestup je nová energie definovaná jako „přesun do dalšího života, aniž byste zemřeli! Je vážně možné, aby to lidé dokázali?  Odpověď zní, že už to dokázali tisíce z nich. Zrušili svou karmu, svou dualitu dostali do rovnováhy, zpracovali své životní lekce a doslova se stali někým jiným. Když se jich zeptáte, řeknou vám, že jejich „staré já“ už není rozeznatelné. Celý tento proces, kterým prošli, byl směřován touto aktivní vrstvou DNA.

    Slovo aktivace je ve jméně této vrstvy proto, že i tato vrstva je plně nabitá a připravená, ale pokaždé měří vaší duchovní vibraci. Jak řešíte skládanky duality, vytváříte mír ve svém životě a nárokujete si sílu Stvořitele ve svém nitru. DNA to ví a tato vrstva slouží k nárůstu moci vaší buněčné struktury, abyste žili déle, přemýšleli vyrovnaně, zvítězili jste nad strachem, uzdravili se a přesunuli se do zcela nového paradigmatu.

     DNA je anténa těla naslouchající hlubokým myšlenkám vašich prozření, průlomům v pevném předivu strachu a frustrace. Měří nejvyšší stupně vaši radosti a vrcholy vaší touhy. Vidí úsměv na vaší tváři, když konečně pochopíte, že cesta k Bohu pro vás byla vždy otevřená a dostupná. DNA používá každou vrstvu v její velkoleposti a dokonalými způsoby, které vytvoří polévku léčení, souhru láskyplného tvoření a ocenění záměru lidské bytosti. Konečně začínají lidské bytosti chápat své vnitřní mistrovství!

     Číslo tři je perfektní volba pro tuto vrstvu. Působí jako katalyzátor a mění ostatní vrstvy, především 1 a 2 a chemii těla.

 

     Shrnutí: Vrstva Tři je vrstva vzestupu a aktivace. Nikdy se nemění a nemůže být změněna. Místo toho sama mění ostatní vrstvy a chemii těla, aby pomohla s duchovním probuzením. Je to „akční“ vrstva, protože „naslouchá“ změnám ve vědomí.

 

 

     DNA SKUPINA II: Vrstvy lidského božství. Sečtením čísel 4, 5 a 6 dostaneme 15 a dalším sečtením 6.

 

     Vrstva Čtyři – Vaše andělské jméno 1

     Vrstva PětVaše andělské jméno 2

     Jsou esencí vaší existence – konkrétního života na zemi a vaší božskosti na planetě. Jejich význam lze označit slovy „světlo a síla“ a „jádro energie krystalu“. Společně mohou být vnímány jako strom života, což je rodina a je to nejdůležitější duchovní atribut. Jsou to jména Boha a jsou součástí Boží skupiny. Toto jméno je tak obrovské, že zabírá dvě vrstvy či energie.

     Andělské jméno představuje energii uznání a respektu ke kousku Boha, kterým jste ve vesmíru. Jméno obsahuje všechny kousky Boha, které se od vás oddělily. Jméno obsahuje celou lidskou zkušenost, která je součástí akášických záznamů v DNA každého z vás, tedy všechny minulé životy. V Jeskyni stvoření je toto jméno na vašem individuálním krystalu duše.

     V okamžiku vašeho narození řeknete sbohem té vaší části, která náleží esenci Boha za závojem – v astrálu a odehraje se celá úžasná série multidimenzionálních událostí, protože na Zemi nemůžete existovat ve své úplné Boží formě. Proto se musí stát něco, co změní vaši Boží část.

     Největší část vaší oddělené skupiny duše je Vyšší Já.  Odděluje se od lidského já kvantovým způsobem. Vyšší Já je v DNA. Jenže není ve 3D a je od lidské zkušenosti 3D natolik oddělené, že se lidem zdá, že není součástí jejich reality.

     Další, druhou částí, která se od vaší posvátné skupiny duše oddělí, jsou průvodci a andělé, kteří vás provází životem. Tento koncept o „vás s vámi“ je lidské bytosti cizí a nezapadá do představ a logiky o tom, kým si myslíte, že jste. Vaši průvodci a andělé – to jste prostě také vy. Při durnímhovních posunech průvodci a andělé na nějaký čas od vás odstupují, zatímco se měníte. To může vyvolávat pocit samoty a opuštěnosti.

    Další, třetí části, která se odloučí při narození je „doprovod vaší skupiny duše“, která stojí na druhé straně závoje – astrálu. Tento doprovod existuje jako rovnováha lidstva. Zajišťuje most k vašemu vlastnímu mistrovství. Můžeme si ho představit jako energetického zástupce vaší části v astrálu. Tento doprovod představuje potenciály (možnosti) každého rozhodnutí, které můžete učinit na planetě Zemi. Plave v kvantovosti zdánlivě náhodných potencionálů, které se zrealizují pouze s vaším svolením a záměrem učiněným na vaší straně závoje. Řekli jsme vám, že váš záměr představuje jednu z nejmocnějších sil na planetě Zemi, protože mění vaši DNA a zajišťuje spolu tvoření.

     Když se vaše esence a jádro vaší spirituální duše oddělí, dorazíte na planetu Zemi jako lidské dítě – ve 3D, se singulární předpojatostí a pouze s nepatrným zlomkem toho, kým jste byli. To vše děláte dobrovolně z důvodů, které jsme vám předali dříve – staráte se o vesmír, dost na to, abyste mu pomohli tvořit to, co přijde. Víte, kdo jste? My ano!  Vidíme neuvěřitelnou lidskou bytost, Pracovníka Světla – toho, kdo sem přišel a věděl, že si nebude nic pamatovat až do dne, kdy se dotkne jeho svobodná vůle a požádá ho, aby se podíval. Ale všimněte si, co se stane, když člověk dosáhne určitého věku. Hledá Stvořitele! Více než 85 procent lidstva je zapojeno v některém duchovním systému a věří v posmrtný život. Požehnaná je lidská bytost, která nalezne energii Stvořitele! Kdekoli! Nesoudíme, jak toho dosáhnete, s jakou doktrínou či systémem. Léčení nastává ve všech systémech. Věděli jste to?  ve všech dochází k prozření a ke změně života. Nikdy nedovolte své singulární předpojatosti, aby vás dovedla k domněnce, že je jen jediná cesta k Bohu. Už jste Bůh a jsou tisíce cest ke „spatření boha ve vás“.    

 

     Shrnutí: Vrstvy Čtyři a Pět společně jsou esencí vaší existence (tohoto konkrétního života na Zemi) a vaší božskosti na planetě. Představují vaše „jméno“ na krystalu v akášických  záznamech. Společně mohou být vnímány takto: primárním a nejdůležitějším duchovním atributem ze všech je strom života, což je rodina.  Jsou to jména Boha a nikdy byste na ně neměli myslet jako na oddělené vrstvy. Jsou součástí Boží skupiny. Toto jméno je tak dlouhé, že zabere dvě vrstvy či energie ze dvanácti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

     Vrstva Šest – Vyšší Já

     Vyšší Já je část Boha ve vás, která se od vás – celé skupiny duše - oddělí při narození, když se stanete lidskou bytostí. Vyšší Já je bratr/sestra – je to vaše úplné božství. Když cítíte Stvořitele uvnitř, je to Vyšší Já, co cítíte.

To je spojení s druhou stranou. Ale mezi lidmi panuje pocit, že Bůh je od nás oddělený a že člověk je jen biologie.

     Lidé věří v singulární (jednotlivé) biologické já. Pokud něco neuvidí ve 3D, pak to pro něho neexistuje. Proto je člověk sám a bezmocný a musí najít jiný singulární zdroj duchovní síly. Hledání je kompletní, když naleznou duchovní systém, který zapadá do jejich kultury a možná i do toho, co nyní našli jejich vrstevníci. Často to mění jejich životy. Vzdávají mu úctu, ale nemění své životy. Jejich hledání je u konce.

     Mistři přicházeli na planetu, aby pomohli vyrovnat tuto singulární předpojatost. Předávali informace o tom, jak rodina funguje a co je možné. Výsledkem nového myšlení bude Bůh, který je „mnohem větší než ten, o kterém vám dříve říkali“. Vytvoříte si zcela nový vztah k Duchu (Bohu) a posunete se vpřed s postojem, který vidí všechny ostatní duchovní systémy jako vhodné pro ty, kteří je používají. Nebudete je soudit a nebudete předpojatí v tom, že by existovala pouze „jedna cesta k Bohu“.

     Vyšší Já není doopravdy oddělené či stranou od lidské bytosti. Je to Bůh ve vás a na to je nejtěžší si zvyknout, protože lidé chtějí Boha vidět jako něco mnohem inteligentnějšího a mnohem více milujícího než by dokázala jejich část! Nicméně je pravda, že toto Vyšší Já je velmi milující, protože je součástí systému samotné lásky a není singulární nýbrž kvantové. Je v DNA vždy dostupné a existuje jako součást portálu. Proto je jednou z nejdůležitěj-ších lekcí se naučit milovat sebe sama. Vede to totiž ke schopnosti spojit se s Vyšším Já a komunikovat s ním.

          Když začnete cestu sebepoznání, ovlivňuje to všechny buňky v těle, nejen mozek. DNA je přítomná v celé buněčné struktuře, takže ovlivňuje vše.  Tajemstvím těchto záležitostí je „mluvit se svými buňkami“ a s Duchem – Bohem Stvořitelem a směřovat je: „Dejte mi jen to, co mohu přijmout v pomalém procesu“.  Tímto způsobem budete vy tím, kdo řídí vaše prozření (probuzení) a obdržíte jej tak, aby vám to bylo příjemné.

     Dokážete si teď položit otázku: „Jaká slova bych měl přesně použít, když hovořím se svým buněčným služebnictvem? Odpověď zní, že se nestarají o protokol! Visí na každém vašem slově a nespí, jen čekají na to, až jim dáte pokyn – jakýkoli pokyn. Je to lineární (3D) předpojatost, co udržuje lidi v nejistotě, zda dělají něco správně ve struktuře, kterou sami pro sebe vytvořili.

     Lidská pravidla kolem duchovních doktrín jsou prostě taková – lidská pravidla. Vystupte z toho a uvědomte si: „Jestli je Vyšší Já ve mně, pak mám přímou linku k božství.“ Pak se pro vás Vyšší Já stává stále dostupnější díky vašemu novému postoji ke vztahu, který s Vyšším Já máte. V některých kruzích se mu říká „Duch svatý“. Je to energie, která navštěvuje lidské bytosti, když potřebují pomoci uskutečnit zásadní věci.  Mít tuto energii ve své DNA je jako mít vyšlapanou cestičku ke zhmotnění. Když navážete kontakt s touto svou částí, věci se ve vašem životě začnou měnit. Začnete si více uvědomovat úplnost energie kolem vás a vašeho božství. Může se stát, že si v průběhu modlitby nebo meditace budete přát na ní „zaťukat“. A to je v pořádku, protože v lidské singularitě si přejete modlit se „k někomu nebo něčemu důležitějšímu než jste vy“. Myšlenka, že byste se mohli modlit k sobě samým je (pro vás) zcela nepřijatelná, takže hledáte entitu.

     Můžete se ptát, proč je „vyšší“. Jak to vnímáte, lidské bytosti? Je vysoko v oblacích? Je v nebi? Už jsme vám řekli, že je uvnitř, takže co to znamená, že je vyšší? Není „nad“ vámi, ale vibruje na vyšší frekvenci, na frekvenci Stvořitele a je neviditelná.

     Šestce jsme přiřadili energii komunikace, rovnováhy a harmonie. To samo o sobě je pěkný kompliment definici Vyššího Já, ale je toho víc. Šestka stojí vedle pětky, která představuje změnu, a také vedle sedmičky, což znamená posvátnost. Vidíte, jak tato kvantová numerologie funguje? 

     Akt modlitby a meditace by měly začít jako oslava. Pak s pomoci Vyššího Já projděte portálem na místo, které vám umožní mít vztah s rodinou, která sedí kolem vás – s kousky a částmi, které se od vás oddělily. Toto je vaše spojení domů. Je to o komunikaci s celou sadou vašich částí. Proto tomu říkáme i vrstva modlitby a komunikace.

     Jste členem rodiny a před vámi jsou dveře domů. V tuto chvíli nemůžete projít, ale můžete je otevřít a začít komunikovat. Na druhé straně jsou příbuzní a přátelé, kteří odešli před dlouhou dobou. Oni nevědí, že stojíte u dveří, dokud nezaklepete. Můžete? A vidíte, nyní máte coby člen rodiny právo. Nejen to! Vidíte tu jejich radost, když zjistí, kdo je za dveřmi? Znovu se spojíte a vaše komunikace bude nezapomenutelná. Vyšší Já se stává vozem, na kterém jedete, abyste se sem dostali; mistrovství jede na tomto voze.

 

     Shrnutí: Tato Šestá vrstva je portálem (bránou) k vaší největší posvátné části, která se od vás oddělí při vašem příchodu na planetu. Usnadňuje komunikaci s Bohem prostřednictví modlitby a meditace. Je to vrstva „JÁ JSEM“. Je potrubím vedoucím na druhou stranu závoje (do astrálu) a často se jí říká „Duch svatý“. Je také poslední ze skupiny vrstev lidského božství a pracuje s vaší multidimenzionální vrstvou Tři.

 

    

     DNA SKUPINA III: Lemurijské vrstvy jsou vrstvy Sedm, Osm a Devět. Vyprávějí příběh o stvoření a hloubky toho, co může být ve skutečnosti v DNA a co z ní dělá „knihovnu lidstva na Zemi“.

 

     Vrstva Sedm -  první lemurijská vrstva - Odhalené božství

     Ve všech hlavních vašich hlavních duchovních systémech přichází lidské duchovní myšlenky z andělského zdroje. Existuje mnoho metafor, ale jen málo z nich by vám řeklo, že vaše duchovní esence přišla z hvězd.

     Všimněte si nejprve, že všechny příběhy o „počátku duchovního vědomí“ se staly lidem, kteří byli jako vy a měli rozvinuté vědomí.  Žádný duchovní příběh v žádném náboženském systému nezačíná s jeskynním člověkem. Všechny příběhy vyprávějí o „rozvinutém člověku“, který je na takovém evolučním stupni, že se zda být jako vy. To je důležité, velmi přesné a pravdivé.  

     Lidé obdrželi „semena duchovních znalostí“, když byli natolik vyvinutí, aby to jejich intelekt pochopil. Nicméně i tak to trvalo tisíce let, než byla lidská rasa oseta plejádskými bratry a sestrami. Bylo potřeba, aby se narodilo a zemřelo mnoho generací lidí, aby toho dosáhli.

     Nicméně aby měla tato planeta duchovní vědomí a stala se „jedinou planetou svobodné volby“, mohl přežít pouze jeden typ lidské bytosti. V současné době totiž je Země jediným místem v tomto vesmíru, kde má duchovní bytost úplnou volbu přijmout či odmítnout Stvořitele uvnitř. Je to jediná planeta, kde můžete kontrolovat vibrační úroveň energie Gaii – Země. Žádná jiná planeta tento systém nemá. Některé ho měly a jedna z nich stále ještě obíhá kolem jedné z hvězd v soustavě Sedmi Sester - Plejád.

     S lidstvem začala dle plánu pracovat velmi vyspělá rasa duchovních bytostí. Byli na Zemi mnohokrát a čekali na správný okamžik, aby svou práci mohli započít. Byli zde podle Božího plánu.

     Plejáďané reprezentují pokročilé formy vesmíru. Jejich civilizace je starší než vaše, dost na to, aby se vyvinuli, prošli válkami a strastmi a uspěli ve svém úkolu, aby svou vibraci předali další generaci humanoidních forem. Udělali to tak, že předali kvantovou (interdimenzionální) část své DNA lidstvu na planetě Zemi. Stalo se to přibližně před 100 tisíci léty.

     Plejáďané ale nebyli prvními návštěvníky této planety. Když Plejáďané započali svou práci, ti další návštěvníci se už nezajímali o to, co mohla Země nabídnout. Neodehrály se zde žádné hvězdné války, žádné bitvy. Trvalo dalších 50 tisíc let mezi procesem osetí a vznikem nové civilizace.

     Plejaďané měli kvantovou technologii a rozuměli dalším dvěma zákonům fyziky, které jste dosud neobjevili. To jim dalo schopnost propojit se s kvantovým stavem vesmíru a cestovat k vám téměř okamžitě. Plejádské interdimenzionální plavidlo je pozoruhodné a bylo již spatřeno. Věci v interdimenzionálním stavu se nepohybují 3D způsobem. Už jste slyšeli o objektech, které se „mihotají“ a pohybují nemožnou rychlostí, náhle se zastaví a pak to udělají znovu, to vidíte pohyb v dimenzionalitě.

     Vaši plejádští bratři a sestry nebyli experty na změnu DNA. Nepředělali vaši lidskou DNA ani ji nedoplňovali. Nevybudovali laboratoře, neprováděli mikrochirurgii na lidech a neposílali je pak mezi ostatní lidi. Nikoho neunášeli ani neděsili. Místo toho udělali to, co si myslíte, že udělali, a skrze proces začlenění do systému zrození pomalu vytvořili hybrid sebe samých. Výsledkem byla lidská bytost s duchovními znaky jejich DNA – něco, co na Zemi předtím zcela chybělo. Tímto procesem se lidstvo stalo částečně Plejáďany.  Získali jste jejich duchovní znaky DNA – předali vám je prostřednictvím běžného procesu biologického dědictví. Ptáte se, jestli to udělali, aniž by někoho děsili? Samozřejmě, protože „zapadli“ do lidské společnosti. To by vám mělo napovědět, že vypadali jako vy.

     Provedli to s obrovskou integritou a láskou. Žili s vámi. Pokračovali v tomto procesu po desítky lidských generací, a když bylo dokončeno, odešli. Až se jednoho dne vrátí a zajistí pro vás 3D setkání, kdy je uvidíte, budete se smát! Protože vypadají přesně jako vy. Jsou možná trochu vyšší, ale budou vás šokovat, protože bude tak moc zřejmé, kým jsou – vašimi hvězdnými rodiči.

     Kvantové části vaší DNA pomalu získaly systém, který měli oni a který obsahuje energii Stvořitele, akášické záznamy a všechny ostatní duchovní znaky. Takže tři lemurijské vrstvy představují jádro toho, co vám dali oni.

     Proč lemurijské? Protože když ostatní druhy lidí na planetě Zemi vymřely, přežili jen ti lidé, kteří pak obdrželi plejádskou DNA a začali vytvářet své vlastní kultury. Ačkoli plejádská semena byla předána po celém světě, existovala jedna velká civilizace, která získala neuvěřitelné znalosti a sílu. Tato společnost byla uprostřed Tichého oceánu a později se stala Havajskými ostrovy.  Lidé se nevyvíjejí vždy stejně. Rozhlédněte se dnes. Je každý stejný? Mají ti v Africe to, co máte v Severní Americe – stabilní státní správu, zdroje, vynálezy, technologii a moudrost kultury? Nemají. Přesto existují stejně dlouho jako vy.  

     Lemurie tedy byla první civilizací planety s lidmi, jako jste vy. Po celé Zemi bylo mnoho jiných civilizací s kvantovou DNA, ale žádná nebyla tak vyvinutá jako ta v Lemurii. Existuje pouze zlomek života ve vesmíru, který je spojen s božskosti Stvořitele.

     Energie Sedm a Osm jsou označeny jako lemurijské vrstvy jedna a dvě. Kryonův význam těchto vrstev je „domovský jazyk DNA a odhalené božství“. Tento znak „domova“ je nyní vložen do lidské bytosti. „Domov“ není Lemurie a není ani uvnitř plejádského systému. Domov je ta strana závoje, kterou reprezentuji já a odkud je generována veškerá láska. „Domov“ je tedy místo, o kterém věříte, že v něm sídlí Bůh. To, čemu říkáme „třetí jazyk“, je zastoupeno toto vrstvou.

 

     Shrnutí: Toto je jedna ze tří lemurijských vrstev předaných lidstvu před téměř 100 tisíci lety Plejáďany. Výsledkem bylo mnoho kultur, ale nejrozvinutější byla Lemurie, která sahá až do doby před přibližně 50 000 lety. Všimněte si, že uběhlo 50 000 let mezi procesem osetí a začátkem civilizace, což představuje čas, který trvalo vytvořit nový typ DNA v lidstvu, a ostatní druhy člověka musely nejprve vymřít, aby na planetě zůstal pouze jediný druh, který dostal tuto DNA. Toto je vrstva Božího odhalení -  metafora konce nevinnosti a začátku duchovního uvědomění.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     Vrstva Osm – Mistrovské akášické  záznamy – moudrost a zodpovědnost.

     Toto je druhá Lemurijská vrstva a představuje jednu z nejsilnějších energií v lidské DNA. Je to hlavní díl kvantové části dvoušroubovice a představuje mistrovské akášické záznamy.

     Když mluvíme o Akáše, definujeme ji jako „energii Gaii, která se týká lidstva“. Tento atribut je založený na Gaie (Zemi), ale nemůže existovat bez lidských bytostí. Lidé mají v sobě osobní záznamy o všem, co se jim stalo.

     Existuje Jeskyně stvoření, která je 3D, je skutečná, ale nebude lidmi nikdy objevena. Každá duše, která přišla na planetu Zemi má zde „krystal“, kde se uchovávají všechny informace o každé její inkarnaci, o každém životě. Jeskyně stvoření je akášickým záznamem celého lidstva.

     DNA je na rozdíl od jeskyně osobní. Nese v sobě úplný akášický záznam každého života, který daný člověk kdy prožil. Tento záznam je v kvantové náhodilé chemii a představuje „sadu instrukcí pro spojení s hlavní knihovnou“, která je v kvantovém stavu. I tyto instrukce zabírají 3D prostor uvnitř lidského genomu. Jedná se totiž o příliš velkou energii, než aby mohla být obsažena cele v DNA. Obdobně také vaše andělské jméno ve vrstvě 4 a 5 je také takové.

     Akášický záznam obsahuje nejen minulé životy, ale také karmu. To v sobě nese informace, kdo jsou vaši rodiče, karmické uspořádání, které jste si vybrali, a výzvy, kterým čelíte. To vytváří strachy, tendence k dramatu, moudrosti, míru a řešením. Je to pocitové.

     Všechno, co se vám kdy stalo, vytváří mistrovský obraz toho, kým jste dnes. Zažili jste téměř všechno, co může člověk zažít, a to všechno je zastoupeno ve vaší DNA. Nejzásadnější rysy lidské osobnosti pocházejí z akášických záznamů a ze zkušeností, kterými člověk prošel na Zemi v průběhu toho, čemu říkáme minulé životy.

 

     Dolování v Akáši

     V nové energii (která souvisí se Vzestupem a Posunem planety Země a lidstva v období okolo roku 2012) máte možnost vnést do svého současného života některé své minulé atributy. Netvrdíme, že můžete jít identifikovat konkrétní život a pak ho použít. Říkáme, že vaše DNA „ví“, co jste zažili, kým jste byli.

     Všechny životy, které jste žili, jsou odrazovým můstkem pro ten život, který žijete teď. Každý z nich vám dal informace, zkušenosti a moudrost pro současný život.

     To znamená, že můžete mít „knihovnu zkušeností mistra“, ale ta ve vás bude jen tak ležet, dokud neuvěříte, že ji můžete použít. Nemůže to být jen prostá zvědavost, ale pevná víra. Ten koncept vám musí být „vlastní“, aby se to mohlo stát, a mnoho lidí netuší, jak to udělat. Líbí se jim ta myšlenka, ale neví, jak ji zrealizovat. To je něco, co vás nemůžeme naučit, protože na cestě víry buď jste, nebo nejste. Mnoho lidí říká, že na ni jsou, ale jejich životy ukazují, že tomu tak není. Často je to kvůli strachu, ale většinou prostě nejsou připraveni. Pro ty, co připraveni jsou, je tento proces nádherný.

    Energie každého života existuje v „polévce“ toho, kým jsme dnes. Tento proces není lineární, nýbrž kvantový a můžeme ho oslovit takto:

      „Drahá buněčná strukturo, přejí si mít atributy (vlastnosti), které jsem získal v tom, čemu říkám minulost, a které mi umožní zlepšit můj současný život – žít jej s lehkostí a milosrdenstvím. Přeji si vzpomenout na věci, které mi umožní žít déle, dělat svou práci lépe a dají mi mír v záležitostech, po kterých toužím. Přeji si z Akáši vyzvednout to, co je v mé osobní DNA.“

        Vidíte, o co tu jde? Dáváte příkazy své buněčné struktuře, ale nespecifikujete je. Necháváte svou DNA, aby za vás „rozhodla“, které životy zapojí. DNA reaguje na váš záměr. 

     Můžete také přímo oslovit svou buněčnou strukturu – DNA-, aby převzala kontrolu nad nemocí nebo nad zdravím celého těla. Říká vám něco termín „spontánní uzdravení“? Věděli jste, že za touto frází se skrývá lidská bytost, která vědomě či nevědomě vyslala záměr – obvykle v situaci, kdy šlo o život – aby si nárokovala buněčnou strukturu z minulého života, ve kterém tato nemoc nebyla? To jsou nové dary, které máte a předali vám je Plejáďané. 

 

     Číslo osm je plné nedorozumění. V jednoduché numerologii jsou mu přiřazeny tyto významy: zodpovědnost, struktura, praktické záležitosti, zhmotnění projevení, manifestace.  Ve skutečnosti je to ale překrásný seznam toho, jak se akášický záznam projevuje v lidské dualitě (vrstva Dvě). 

 

     Shrnutí: Tato osmá vrstva představuje nejmocnější duchovní nástroj, jaký člověk má – osobní akášický záznam každého života, který duše na Zemi prožila. Je interdimenzionální a není skutečně přítomný v DNA – představuje spíše sadu dynamických instrukcí přímo odkazující na mnohem větší a hlubší sadu energetických informací, které jsou vždy dostupné v Jeskyni stvoření. Interdimenzionální atributy nemají lokaci ani linearitu, takže není lehké je pochopit. Říkáme, že jsou v „kvantovém stavu“, kde jsou i nejmenší části přenášeny do celého stvoření – všechny společně jako jeden celek.

     Je to druhá lemurijská vrstva a byla součástí Božích informací předaných skrze interakci s Plejáďany na počátku osévání duchovního lidstva.

 

     Vrstva Devět - Léčící vrstva.

     Toto je lemurijská vrstva tři, léčící vrstva, a reprezentuje multidimenzionální proces v lidském těle. Některé vrstvy jsou koncepční; ostatní vypadají jako portály, zatímco tato Devátá vrstva představuje proces či akci, kterou lidské tělo vytváří v DNA, a kterou často vnímáme jako záhadnou. Je to lemurijská vrstva, ale nikoliv plejádská. Lemuřané ji používali jako základ pro lidské léčení.

     Dvoušroubovice, proteinově kódované části DNA, v sobě nesou řadu instrukcí pro geny, k tomu, jak mají fungovat. Když bílé krvinky závodí na místo, kde jste si poranili kůži, není to práce Deváté vrstvy. Ani když je obrana celého těla v pohotovosti kvůli viru, Devátá vrstva není stále zapojena. To je jen chemie a jemný systém imunologie, který je součástí 3D existence těla a schématu přežití. To je jen ale půlka.

     Vrstva Devět je multidimenzionální. Nejlépe pracuje s vrstvou Jedna, protože je plně angažovaná v léčení scénáře 3D existence, ale není to chemie genů. Místo toho jí můžete říkat „poznání, léčení, vrozené vědomí těla“.

     Desítky systémů na planetě Zemi, staré i nové, pracují s „vědomím těla“, a to spolupracuje s vrstvou Devět (například energetické dráhy těla – meridiány, homeopatie, kyneziologie – testování svalů).

     Uvažovali jste někdy o podstatě komunikačního systému nazývaného kyneziologie? Někdy se mu také říká „testování svalů“. Kladete tělu otázky, týkající se zdraví a ono signalizuje souhlas či nesouhlas. Někdy člověk drží v ruce potravinu a ptá se těla, zda je pro něj vhodná nebo ne.  

 

     Poznámka: Například otázka může znít takto: Prosím Boha Otce a moudrost (innate) mého těla o informaci, jestli příčinou bolestí mého pravého kolena je levá ledvina. Když ano, mohu se znovu zeptat: Prosím Boha Otce a moudrost mého těla o informaci, jestli se jedná o zánět?, ledvinové kameny?, toxické znečištění?,  atd. Odpověď lze dostat skrze „kyvadélko“, držené palcem a ukazováčkem.  Pohyb k sobě znamená „ano“, pohyb podélně před tělem znamená „ne“.  Podobně lze postupovat v otázkách o vhodnosti potraviny pro mé tělo, např. takto: Prosím Boha Otce a moudrost mého těla o informaci, jestli tento pokrm je pro mě vhodný.

     Poznámka: Kyvadélko je v podstatě šňůrka, na jejímž konci je malé závažíčko, které udrží šňůrku v napnutém stavu. Dá se také koupit v obchodech s ezoterickými potřebami. Kyneziologie není žádný magický postup, ale projev moudrosti lidského těla na konkrétní otázku. Duchovní bytosti k tomu obvykle kyvadélko nepotřebují, protože dostávají odpověď skrze vztažené ruce a energii.

 

     Věda to často vnímá jako hokus pokus, protože jejich svět je alopatický a pracuje s definovanou chemii nebo 3D pravidel o chemických interakcích, které dále zkoumají. To co jim chybí, je přímo před nimi: Tělo „ví“, co se děje. Dalece to přesahuje chemii krve i buněčnou strukturu. Vrstva Devět, která je uvnitř těla a je navržena tak, aby léčila systém, ale ne lineárním způsobem.

     Vrstva Devět reaguje na multidimenzionální energii!  Co to je? Je to to nejelegantnější: lidské vědomí.  V historii lidstva to nazýváme mnoha jmény: modlitba, meditace, uctívání, víra, pozitivní myšlení. A výsledky? Zázraky, spontánní uzdravení, úplné a naprosté vyléčení.

     Dalo by se říci, že v těle jsou dvě větve imunitního systému.  Jedním je chemie ve 3D, která poskytuje prvotní obranu, ale potřebuje pracovat s vrstvou Devět, jenže často nemůže. Vrstva Devět je multidimenzionální vrstva v každém kousku DNA, ale jen tak tam leží a nic nedělá, dokud k ní lidská bytost nebo jiná multidimenzionální energie nezačne hovořit.

    Tato druhá část imunitního systému je mocná, ale není svázána chemickými pravidly. Může měnit samotné magnetické části buněčného rámce, vytvářet určitý druh léčení, který nechápete a zdá se vám jako zázrak. Je ale multidimenzionální a mocnější než jakákoli chemická reakce těla. 

     „Kryone, tomu nerozumím“, říkají někteří. „Myslíš tím, že v sobě máme něco, co nás může kompletně uzdravit a nevíme o tom??

     Tato druhá část léčebného systému musí být objevena skrze víru nebo aktivována prostřednictvím určitých typů multidimenzionálních procesů – to mohou být energetické systémy, vědomí, nebo přístroje, které budou objeveny na této planetě, které v sobě nesou multidimenzionální sadu informačních instrukcí, na kterou bude buněčná struktura reagovat.

     Jak se moderní lidé stávají vědečtější, stávají se zároveň i více 3D. Kvantové myšlenky se od vědy oddělily do náboženství a spirituality, Některé z nich se odštěpily a staly se okultní vědou a čarodějnictvím. Kvantové myšlení nebylo považováno za solidní vědu, protože nebylo předvídatelné, nemohlo být spatřeno a nedávalo 3D lineární smysl.

     Nyní je to ale věda, která objevuje kvantový stav, ve kterém se částice chovají nahodilým způsobem a mohou být na dvou místech zároveň. To věda objevila, že je vesmír „předpojatý pro život“, navzdory všemu. A věda nakonec objeví eleganci multidimenzionální energie – ironicky s pomocí těch, kteří jsou ezotericky založení a kteří strávili mnoho let prací s touto energií.

     Lemuřané aktivně pracovali s vrstvou Devět, která poté „hovořila“ k vrstvě Jedna (3D dvoušroubovice DNA). Výsledkem byly velmi dlouhé životy, žádné nemoci a neuvěřitelně zdravá společnost. Teď už víte, že multidimenzionální energie vašeho těla jsou navrženy tak, aby „hovořily“ k 3D částem, a tím vytvářely pouto mezi vědomím a geny v perfektním partnerství – prožitku celého těla. Abyste tomu plně rozuměli, musíte věřit, že tělo má v sobě vědění dalece přesahující to, co vidíte v chemii. Pak to musíte ctít a rozvíjet.

     Tuto praxi prožitku celého těla jste ztratili a většina lidstva pracuje pouze s lineární chemií. Samotná chemie bez pokynů od lidského „šéfa“ – lidského vědomí je jako loď bez kormidla. Může, ale nemusí se dostat do místa určení, kterým je léčení a dobré zdraví.

     Nepřipadá vám divné, že máte chemický imunitní systém, který vám ani nedokáže říci, že máte rakovinu nebo život ohrožující virus? Místo toho musíte jít k doktorovi na testy! Co je to za imunitní systém? Je to jen polovina: „vědoucí“ část jenom tak sedí, není aktivní, nepracuje.

     Před více jak 20 lety jsme říkali, že přijde den, kdy lidské vědomí bude hrát roli ve zdánlivém „rozdělení“ na ty, co přežijí, a ty, co ne. To se začíná dít. Za čas bude vidět vzájemná souvislost mezi „mluvením ke svým buňkám“ a tím, že budete žít dlouhé a zdravé životy.

     Od ezotericky smýšlejících lidí vzejdou multidimenzionální vynálezy. Tyto vynálezy budou oslovovat základní přežití. Většina z nich bude určena na oslovení nemoci, která není léčitelná 3D metodami. Nebude to ale takový druh jemných instrukcí, jaké může vrstvě Devět předat člověk, aby vytvořil dlouhý a zdravý život.

     S vrstvou Devět je třeba komunikovat denně elegantním způsobem, abyste v lidském těle vytvořili léčení. Je to o „znalosti“ těla v partnerství s posvátnými částmi lidské bytosti.  To jsou ty části, které věda nevidí nebo neuznává, i když den co den vidí jejich výsledky u těch, kteří se sami rozhodnou zůstat na živu nebo očistit své tělo od nemoci (spontánní uzdravení). Není nic silnějšího, než lidský záměr!

     Multidimenzionální vynálezy budoucnosti budou extrémně účinné při očišťování těla od základních nemocí, abnormálního růstu buněk (rakoviny) a virů. Tyto vynálezy však mohou pouze nést „původní záměr“ a i když budou tak dobré, jak je to jen možné, i tak se bude muset člověk podrobněji zabývat primárním kvantovým zdrojem – svou vlastní vůli a záměrem.

     Vztah lidského záměru, čisté energetické práce (léčitele), modlitby a meditace či použití vynálezu na vrstvu Devět může být matoucí, takže se pokusíme o jistý nadhled. Pamatujete si automatickou převodovku?  Jsou tam vzájemně související části. Co dělá jedna z nich, mění role ostatních částí kolem. Žádné kolečko či převod v ní nemohou mít jen „jeden účel“, protože při použití se to všechno mění ve složitý scénář podílů, které odpovídají tomu, co dělají ostatní části.

 

     Hebrejské jméno této Deváté vrstvy má význam „Plamen expanze“. Lidská bytost, která se tuto léčící vrstvu učí používat a denně hovoří se svými buňkami, zažehuje plamen rozšiřujícího se (expandujícího) vědomí. Pro lidi je charakteristické, že plamen vnímají jako něco významného.

     Ceníme si St. Germaina, velkého člověka. Jeho práce pokračuje i dnes, protože předává informace o energii zvané „Fialový plamen“, což je přímé použití DNA vrstvy Devět! Právě s touto částí lidského těla  St. Germain pracuje, protože je to multidimenzionální součást úžasného léčebného procesu.

     Numerologie této vrstvy je zajímavá. Je to devítka, takže znamená „dokončení“. Tady jde o završení schopnosti lidské bytosti, zapojit druhou část léčebného scénáře – multidimenzionální proces, který ctí 3D proces ve vrstvě Jena. Když je to dokončeno, člověk je kompletní a funguje tak, jak byl navržen. Kormidlo je na svém místě a biologie je pak řízena atributy, které byly do DNA umístěny, aby vytvořily dlouhý život, zdraví a systém, který ví, jak se sám vyléčit.

     Když zkombinujeme devítku s jedničkou, dostaneme číslo 10 a desítka je v numerologii „jednička“ a znamená nové začátky. Není zajímavé, že tato léčící vrstva je zároveň začátkem i koncem? Začátek i dokončení jsou dvě polarity rovnováhy – alfa a omega lidského těla.

 

     Shrnutí: Vrstva Devět je „chybějící části“ lidského léčení. Je to lemurijská vrstva tři.

     Dalece přesahuje chemii imunitního systému – je to energie uvnitř těla, která „ví“, co je špatně, a která umí na kvantové úrovni změnit buněčnou strukturu, aby poskytla obrovskou léčivou sílu a stabilitu. Žádná chemická reakce v těle se ji nemůže přiblížit, protože tato vrstva je multidimenzionální a tudíž dalece přesahuje lidské lineární představy o tom, co je možné. Toto je zázračná léčící energie Mistrů a souvisí se St. Germainem a Fialovým plamenem.

     Nečinně leží a čeká na interdimenzionální „signál“ od zdroje – tím může být lidský záměr, čistá energetická práce z vnějších zdrojů, nebo některý z nových mechanických vynálezů, na kterých lidstvo právě pracuje. To završuje scénář lidské schopnosti uzdravit se a žít dál – velmi dlouho a bez nemocí.

     Je to třetí lemurijská vrstva, ale patří výhradně lidem, ne Plejáďanům, protože lidé se sami naučili, jak ji používat pro své vlastní tělo. Sami sobě dali schopnost omladit se, vyléčit se a pokračovat ve zdraví. Aktivace vrstvy Devět byl smysl Chrámu omlazení v časech Lemurie.

 

     DNA SKUPINA IV: Boží vrstvy – tyto vrstvy se netýkají ani procesů ani vzpomínek, jsou interdimenzionální a prostě jenom jsou.

 

     Vrstva Deset – Volání k božství – rozpoznání Boha ve vás - Boží vrstva jedna.

     Víra v božství je „volání po pochopení vlastní božskosti“ a můžete si myslet, že je to proces či energie, ze které čerpáte, aby vám pomohla projít životem. Vrstva Šest  Vyšší Já  je kanálem k tomuto odhalení. Je to zcela kvantová vrstva jako ostatní dvě. Skutečný kvantový stav zahrnuje části, které jsou v propojeném stavu. To je jediný způsob, jak vám můžeme vysvětlit, že je něco „všude a nikde zároveň“. Když máte atributy, které jsou všude zároveň, nemůžete je už oddělovat nebo počítat jako dříve. Žádné vaše lineární pravidlo výpočtů a nebo geometrie nepočítá s tím, že by něco mohlo být všude.

     Taková je vrstva víry: dotýká se všech vrstev, když je to potřeba, a je to samozřejmě velmi potřeba! Bůh je multidimenzionální a lidé ne. 

     Vaše spiritualita se vyvíjí. Proč byste trávili hodiny tím, že si budete vzájemně hledět do očí nebo zpívat mantry, když každičký kousek energie můžete nyní vytvořit během mrknutí oka? Váš časový rámec se změnil.

     Vaše hluboká duchovní DNA se vyvíjí, umožňuje vám udělat pro Zemi mnohem víc tím, že se ve svém životě stanete kvantovými. Máte nyní sílu srovnatelnou se stovkami členů New Age, kteří zpívají mantry a chtějí jen sedět a „být“.  Vy sami můžete ovlivnit rovnováhu světla a tmy na planetě tím, že se vaše Merkaba (světelné tělo DNA)  pohybuje z místa na místo s velmi vysokou vibrací.

     Má vás to probudit do nového konceptu, že nyní lidé mohou dalece přesáhnout to, co vám staré vhledy říkaly, že je možné. To je studium mistrovství! Získáváte energii vzestoupených Mistrů planety! Už toho nemůžete dosáhnout výhradně tím, že budete sedět na židli a meditovat.

     V numerologii představuje číslo 10 číslo 1 – „nové začátky“, protože je to první energie, kterou člověk vytvoří s možností víry v Boha.

     Požehnaný je člověk, který nalezne Stvořitele ve svém nitru kdekoli, za jakýchkoli okolností, do jakékoli míry, protože to mění vibraci planety.

     Tato energie je tedy ta, která odpovídá na duchovní záměr, otázky a hádanky. Je zde proto, aby pomáhala těm, kteří se ptají: „Existuje Bůh? Chci to vědět.  Ti, kteří se ptají akademickým způsobem, dostanou akademickou energii, ne vrstvu víry. Ta reaguje na čistý záměr a soucit. 

  

     Shrnutí: Vrstva Deset je první z posvátných Božích vrstev a je to to první multidimenzionální vrstva, která začíná s lidským hledáním Boha. Je spojena se svobodnou vůlí a nedělá naprosto nic, aby přesvědčila lidskou bytost o čemkoli duchovním, dokud o to není požádána. Poté jednoduše umožní studium, ale pořád nedělá nic proto, aby učila nebo přesvědčovala. Místo toho člověku pomáhá, aby sám objevil milost a pochopení.

     Stejně jako ostatní Boží vrstvy leží nečinně a čeká na interdimenzionální „signály“ od zdroje, které se mění skrze synchronicitu.  Je to první posvátná Boží vrstva a neprobouzí se plně, dokud o to člověk nepožádá, nerozpozná ji nebo není v situaci, kdy ji potřebuje.

                                               

Vrstva Jedenáct – Moudré posvátné ženství – Boží vrstva dvě.

     Vrstva Jedenáct existuje, aby pomohla vytvořit rovnováhu v soucitné lidské bytosti a aby se tedy moudré posvátné ženství mohlo projevit skrze ženy i muže. Vaše historie je toho plná, přesto to stále neuznáváte.

     Vaše planeta potřebuje soucitnou, mateřskou energii a energii Venuše, která se přiblížila k Zemi v roce 2004 a 2012, přinášející lásku a krásu, soucit a jemnost. Je to infuze energie pro Gaiu. Je to jako natankování paliva z budoucnosti, takže až bude lidstvo připraveno, ta energie už tu bude. Vztah mezi Gaiou a vámi je tak silný, že jeden Pracovník Světla může zabránit otřesům Země v určité oblasti. Tato vrstva DNA je nachystána pro budoucnost lidstva a je připravena k aktivaci, jakmile se začne moudrost mas zvyšovat díky vyšším vibracím. Není však natankována do Gaii, ale do vás!

     Představte si muže, který „cítí“ jaké to je porodit dítě, nebo ženu, která ví, jaké to je sešikovat se na bitevním poli. To všechno tam je, drazí, a je to připraveno k vyvážení způsobem, který je přirozený, normální a vychází z akášických záznamů všech životů staré duše na planetě.

      Číslo jedenáct je mistrovské číslo, které znamená „osvícení“.

     Rozdíl v Mistrech na planetě je ve vrstvě Jedenáct. Vidíte ženskost v Mistrech, kteří kráčeli po Zemi, bez ohledu na jejich pohlaví? Vidíte tu rovnováhu? Vidíte soucit v očích mužů a sílu v očích žen? Tato rovnováha je posvátná, Boží a je podporována vrstvou Jedenáct v lidské bytosti. Je tam záměrně, protože pohlaví může způsobit rozdělení, nenávist, předpojatost i horší věci. Je to Boží způsob pochopení, že zde fungují chemické záležitosti, které mohou být anulovány moudrostí, Boží moudrostí.

 

     Shrnutí: Vrstva jedenáct je druhou posvátnou vrstvou Boží a je skutečně nejmocnější silou ve vesmíru, protože představuje soucit celého lidstva ztělesněný v mateřské energii. Tato energie se neobjeví, dokud ji člověk nepovolá. Dokonce ani u žen ne. Je to posvátná ženská energie a je pro obě pohlaví. Představuje „matku“ ve vás všech – nejen matku, ale posvátnou soucitnou matku. Proto byl kladen takový důraz na Ježíšovu matku, když mnoho jiných náboženství ženy vůbec nezačlenilo.

     Tuto vrstvu aktivují soucitné události na planetě – jako třeba smrt Princezny Diany, tsunami apod. Zjemňují srdce a otevírají obě pohlaví řešením založeným na zdravém rozumu a čase míru. Hromadí se ve vás do zásoby, ale jsou také řízeny Gaiou. Společně budou uvolněny, až to bude Posun nejvíce potřebovat. Nebude to katastrofa, ale zrození nové energie.

 

     Vrstva Dvanáct – Všemohoucí Bůh – Boží vrstva tři. Tato vrstva je esenci samotného Stvořitele.

     Co je Bůh? Je to slovo, které používáte pro pojmenování kreativní (tvořivé) energie vesmíru a toho, co je všude – kvantově, bez začátku a bez konce. Bůh je i ve vás, ale nesídlí tam. Bůh se rozdělil na kousky, které žijí v propleteném stavu (část Boha – vaše část) a to z vás dělá součást stvoření. Je to doslova „Bůh ve vás“. Část Stvořitelova vědomí je v každém člověku, který kdy na planetě žil.

     Trest a odplata jsou lidské koncepty, které vytváří buď pomstu, nebo oslavu. Ve vaší mysli Bůh odměňuje a trestá. Je to ve všech vašich „moderních“ duchovních systémech.

     Povězte mi, drazí, dokážete přemýšlet o něčem, co nemá žádný začátek? Ne, protože vaše pravda je, že všechno má svůj začátek. Ve 3D to tak je a to je vaše realita. I věda se rozpíná a rozpíná, aby vytvořila začátek vesmíru, i když ten ve skutečnosti vždy byl; jen změnil dimenzionální vlastnosti, jak to ostatně dělá často. Není žádný počátek času. Není počátek vesmíru. Není žádný začátek Vás! Vždy jste byli a vždy budete.

     V multidimenzionálním stavu není nic takového jako „místo“. Čas reaguje sám na sebe. To znamená, že i budoucnost ovlivňuje minulost. Budoucnost není známá, ale známé jsou nejsilnější potenciály toho, co by se mohlo odehrát na vaší časové ose.  Co když je Boží láska ve všem?  Astronomové si to v posledních 10 letech také všimli. V protikladu k tomu, jak funguje nahodilost, viděli, že navzdory všemu je vesmír stvořený pro život. Kamkoli se podívají, tam vidí potenciál pro existenci života – všude. Tomuto atributu dali jméno „inteligentní design“ A tady to je – přijetí, že ať stvořilo galaxie cokoli, mělo to inteligenci a bylo to předpojaté pro život.  

     Stvořitel je čistá, bezpodmínečná láska, předpojatá pro život, a kolektiv biliónů duší. Na druhé straně závoje není žádný lidský atribut, až na jeden…. Láska, kterou znáte, je skutečná, a i na Zemi je mocná. Je několik věcí, které procházejí závojem nedotčeny. Jsou to: láska, hudba, umění, tvořivost a touha po domově. To jsou jediné atributy, které máte a které jsou božské. Vše ostatní je váš vlastní výtvor, váš vlastní vynález, váš vlastní 3D systém.

    Tato vrstva je zodpovědná za termín „a stvořil člověka k obrazu svému“. Právě tato vrstva je obrazem Stvořitele ve vás. Neznamená to, že když se vrátíte na druhou stranu závoje, budou tam lidé. Ne. Obraz Boha, který spatříte, je vám blízká rodina energií, která je Bohem. Není zde čas, místo, paláce ze zlata ani brány z perel. Je to mnohem lepší. Je to domov.

     Lidé jsou mocní, velmi mocní. Tuto jejich část vidí všechny životní formy, které dokáží zaznamenat multi-dimenzionální stav. Je to jedna z největších ironií stvoření, že jste ve 3D a přece v sobě nesete tak úžasnou kvantovost, že je vaše kvantové pole 8 metrů široké! Každý člověk ho má.

     Pravda je, že tato planeta obsahuje JEDINÁ stvoření, která v sobě mají Všemohoucího Boha, a říká se tomu DNA vrstva Dvanáct. Stvořitel je ve vás a vy to ani nevíte. Pole vaší DNA to přímo křičí – je až neuvěřitelně mocné. Dokáže pohnout horami, zabránit zemětřesení, zastavit vulkány a umožňuje žít po stovky let, ale vy tomu ještě nevěříte. 

 

     Shrnutí: Vrstva Dvanáct je třetí posvátnou Boží vrstvou a můžete ji vnímat jako energii „Boha ve vás“. Je nejkvantovější ze všech vrstev, je to opravdu Stvořitelova energie ve vaší vlastní DNA. Nemá žádnou jinou funkci než existovat a tvořit životní sílu Boha uvnitř lidské bytosti. Vždy je ve vás, ale stejně jako ostatní multi-dimenzionální vrstvy se neukazuje, dokud člověk nepoužije záměr objevit ji, jak je mocná a použít ji.  

     Ze všech vrstev se právě tato podílí na ostatních jedenácti – stejně jako láska Boha, která prostupuje vším, co je. Proto je vrstva Dvanáct soutokem energií, které představují splynutí Boha s veškerou životní silou, zejména s posvátnou lidskou bytostí.

 

     Na závěr:

     Kryon hovoří o svém partnerovi Lee Carrollovi, který snímá jeho channelingy, že cestuje po celém světě a na jednotlivá vystoupení přichází velký počet bytostí. Nezakládá žádnou organizaci ani druh členství. Ale kamkoli jde, jsou tam tisíce lidí, kteří se ho ptají: „Je Bůh větší, než nám bylo řečeno?“  Bez jakékoli struktury, organizace, církve či jakéhokoli druhu vedení lidé stále přicházejí, aby slyšeli to, co věděly už starověké národy. Zvoní to pravdou a mnozí jsou změněni navždy, protože to tajemství je obrovské: jste Bůh a moc ve vás je absolutní! Můžete se oprostit od kulturní šikany, která zde byla po desetiletí! Můžete pracovat mimo „krabici“ (chrám), ve které jste byli zaseklí. Můžete spolutvořit svůj vlastní osud s ostatními, kteří dělají totéž.   

     Země se nechystá srazit s žádnou jinou planetou. Zemská kůra se nepřevrátí naruby. Slunce neexploduje. Póly mohou změnit polaritu, ale nikdy se neprohodí, aby zabily vše živé na Zemi. Nebudou dny temnoty a voda nestoupne natolik, aby zaplavila kontinenty. Je čas používat to, čemu říkáme „duchovní zdravý rozum“.

     V křesťanské bibli, knize Zjevení se hovoří o čísle 666 coby o čísle Antikrista (bestie). Bylo to děsivé a varovalo to před lidmi, kteří mají na čele znamení. Nyní vám toto proroctví odhalíme, protože varuje před oficiální doktrínou – nesmíte zbloudit, nebo budete označeni. Nepřemýšlejte mimo naší „krabici“ našich vůdců nebo přijdete o duši.    

     Proč čelo? Vždyť právě tady je místo vnímané jako „brána k vyššímu vědomí“ či „třetí oko“. Je seřazeno v jedné rovině se šišinkou (epifýzou) v mozku, které se říká „sídlo lidské duše“. Proč je historicky posvátné znamení na čele náhle „znamením od bestie“?   

     Nyní se podívejme, co obsahuje toto tajemství.

 

     Začneme sčítat čísla vrstev ve skupinách DNA:

 

     Skupina jedna obsahuje vrstvy 1, 2 a 3. Po sečtení obdržíme 6.

     Skupina dvě obsahuje vrstvy 4, 5 a 6.    Po sečtení obdržíme 15 a následně 6.

     Skupina tři obsahuje vrstvy 7, 8 a 9.      Po sečtení obdržíme 24 a následně 6.

 

                                                                                       To vytváří 666!

 

     Číslo 666 je číslo dokonalé pracující vrstvy Jedna až  Devět  DNA.

 

     Skupina čtyři obsahuje vrstvy 10, 11 a 12. Po sečtení obdržíme 33. To je v numerologii mistrovské číslo a značí Všemohoucího Boha. 

     Toto odhalení bude pro mnohé znepokojivé a pro ostatní odhalující (a radostné).                                                               

     Tato informace je předána s láskou, takže se lidstvo může posunout vpřed k posílení planety, zvýšení vibrací a podpoře míru.           

***

     Upozorňují čtenáře tohoto textu, kteří se nezabývají channelingy od Kryona, že pro pochopení obsahu textu a postupu a aplikaci jednotlivý ch kroků je určitě nutné si přečíst text několikrát a promyslet si jednotlivá sdělení. Je určitě dobré si objednat tuto knihu, která vše vysvětluje lépe a dokonaleji. Dá se objednat například na webu vydavatele BEN, na adrese: http://shop.ben.cz.

 

     Obsah knihy je následující:

 • Předmluva
 • Úvod
 1. Neviditelné věci!
 2. Jak to začalo…
 3. DNA zkoumaná novým způsobem
 4. Věci, o kterých nikdo nepřemýšlí
 5. Učení začíná
 6. Dvanáct vrstev DNA
 7. DNA SKUPINA I – Vrstvy Jedna, Dvě a Tři
 8. DNA SKUPINA II – Vrstvy Čtyři, Pět a Šest
 9. DNA SKUPINA III – Vrstvy Sedm, Osm a Devět
 10. DNA SKUPINA IV – Vrstvy Deset, Jedenáct a Dvanáct
 11. SHRNUTÍ SKUPIN DNA a velké děsivé tajemství!
 12. Aktivace pole DNA, Kryon v Boulderu v Coloradu (živý channeling)
 13. Začátek aktivace specifických energií DNA, Kryon v Rize v Lotyšsku (živý channeling)
 14. Dějiny DNA a lidské rasy, Kryon v Portlandu v Oregonu (živý channeling)
 15. Velká vědecká předpojatost, Kryon v Gaithersburgu v Marylandu (živý channeling)
 16. Současné události
  Kryonovy informace
  Ilustrace dvanácti vrstev DNA                                                                                                                      

***

    

Toto nádherné poznání,  předané Kryonem celému lidstvu, doplňují ještě o moje poznání, které souvisí s naším Vyšším Já.

 

Naše Vyšší Já

 

      Tento text obsahuje mé otázky a odpovědi od mého Vyššího Já skrze kódy pravdy a týká se obecně každého Vyššího Já.

     Zde jako „ducha“ rozumím odloučenou částečku Boha Stvořitele neboli Boží jiskru a jako „duši“ rozumím „ducha s duší“. Duše samotná je energetické a informační pole, ve kterém se duch nachází.

     Duše těsně před inkarnaci obsahuje: podvědomí, vědomí, nadvědomí, esenci mysli, auru, čakry, karmický plán a karmické mezníky, životní lekce, kvantovou část DNA, doprovod bytostí (andělů), který je spojen s inkarnovanou bytostí na Zemi, doprovod bytostí (ochránců a rádců), kteří zůstávají po inkarnaci v astrálu.

     Duše po inkarnaci do hmotného těla obsahuje: podvědomí, vědomí, nadvědomí, esenci mysli, auru, čakry, karmický plán a karmické mezníky, životní lekce, kvantovou část DNA. Oddělují se oba doprovody bytostí.

     Jako lidé jsme trojjediné bytosti, obsahující duši, morfogenetické pole mysli a hmotné tělo. Všechno je energie a její vibrace.

 

   Otázky:

 

   Ohledně ducha:

- Je hlavním cílem každého ducha opětovné spojení s Bohem Stvořitelem?  ANO

- Představuje každý duch čisté Božství?   ANO

- Existují duchové, kteří by si libovali v negativitě?  NE

- Je v případě eliminace bytosti tzv. Eliášovým ohněm eliminován také duch?  NE  Týká se eliminace hmotného těla,

   mysli a duše?  ANO

- Je „sídlo“ ducha v epifýze hmotného těla?  ANO

- Je epifýza „sídlem“ třetího oka?  ANO

- Dochází v případě poškození epifýzy ke smrti celého hmotného těla?  ANO

 

   Ohledně duše:

- Mají všechny lidské duše stejné vědomí?  ANO

- Existují lidské duše, které si libují v negativitě?  ANO

- Mají duše přístup do celého vědomí našeho vesmíru?  ANO

- Mají duše přístup do celého vědomí všech vesmírů?   ANO

- Mají některé duše za úkol být negativní?  NE

- Stanou se z nich evolučním vývojem láskyplné duše?  ANO

- Může být duše  lidského těla současně na několika místech?  NE

- Dochází ke spolupráci s dalšími dušemi, když je potřeba něco zjistit na jiném místě? ANO

- Může duch vystoupit ze své duše?  NE

- Může se duše v případě vymístění - opuštění těla dostat do astrálu (za „oponu“)?  ANO

- Může se duše v případě vymístění - opuštění těla dostat do Světlých sfér?  NE

- Když dosáhne duše božství, může se dostat do Světlých sfér? ANO

- Máš možnost vidět věci tak, jak je vidíme lidským okem?  ANO

- Máš možnost vidět věci na kvantové úrovni?  ANO

- Máš možnost vidět věci současně obojím způsobem?  ANO

- Je duše součástí mateřské bytosti – mnohoduše?  ANO

- V rámci trojjediné bytosti vidí duše skrze „třetí oko“?  ANO

- Vidí duše po smrti hmotného těla skrze morfogenetické pole mysli?  ANO

- Vidí duše v případě smrti astrálního těla skrze morfogenetické pole esence mysli?  ANO

- Je esence mysli součástí duše?  ANO

- Tvoří duch, duše a esence mysli nedílnou jednotu a celek- úplnou duši- od první inkarnace do hmotného těla?  ANO

 

   Vidění Boha:

- Viděl jsi Boha Otce jako jemnohmotnou bytost?  NE

- Viděl jsi Boha Otce jako hmotnou bytost?   ANO

 

 

     Napsal Jan Heczko

   září 2014                 

 

  Seznam příloh v části 2:       

- Seznam některých potravin k evidenci jejich vhodnosti či nevhodnosti

- Tabulka pro doplňování vitamínů, minerálních látek, stopových prvků

- Channeling od Kryona: Devět aspektů lidské bytosti

- Channeling od Kryona: Záhadná innate – vrozená moudrost lidského těla

Zobrazení: 215

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Humanity's Team Ceska republika!

Přidejte se ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.

Prohlášení

Příspěvky na tomto webu nemusí nutně vyjadřovat názor HT ČR o.s. Za obsah je zodpovědný autor příspěvku.

Nejnovější aktivity

Miroslava Zedková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
4.Srpen
Zdenka Forstová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
24.Červenec
Iris je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
13.Březen
Kateřina Strusková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
23.Leden
Daniel Novák je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
16.Leden
Eva Krejčová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Prosinec 7, 2016
Ikona profiluUživatelé Pavel Kupka a Petr Bohm se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Říjen 9, 2016
Ikona profiluUživatelé Martin a Ľubomíra Sándor se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 27, 2016
Uživatel Jana Kokrdová aktualizoval fotografii ve svém profilu.
Srpen 24, 2016
Agatk je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 5, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Jaromíra Dvořáková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Květen 8, 2016
Jaroslav Posolda je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Duben 6, 2016

Vizitka

Načítání…

Návštěvy na stránce

TOPlist

© 2017   Created by Humanity's Team.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby