Humanity's Team Ceska republika

Všichni jsme jeden

 

Střípky z minulosti planety Země

       Literatura:

- Bible

- Zecharia Sitchin: „Dvanáctá planeta“

- Helena Šeblová: „Poselství, 1.-3. díl“

- Drunvalo Melchizedek: „Prastaré tajemství květu života“

- Reinhard Habeck: „Záhadné fenomény a mystéria“

 - Channelingy od Kryona

 - Odpovědi na mé otázky potvrzené kódy pravdy skrze Boha Otce.

 

 

    Stručná historie mimozemšťanů na planetě Zemi

 

     Rozvoj lidské rasy procházel ve všech dobách fází nevědomosti ohledně vlastního bytí a určitého uvědomování. To bylo prokládáno návštěvami a odlety mimozemských návštěvníků. Jednou byli lidé ve svém vývoji daleko, jindy byli spíše hodně zaměřeni na své základní potřeby. Zvláštního vývoje dosáhla Země a její návštěvníci v době, kdy Atlantida - v souvislosti se všemi možnými pokusy pracovat s Boží silou - zanikla. Nešlo o jednorázovou událost, byl to dlouhý proces. Můžeme vycházet z toho, že tento zánik byl obsažen v Božském plánu, že nebyl náhodný, ačkoliv také existoval v tomto ohledu potenciál, že toto nenastane. Velké bytosti Světla, jež svým vědomím udržují tuto planetu, onen proces připustily. Bylo by bývalo snadné zasáhnout. Neučinily tak - na Zemi existovala a stále exis-tuje svobodná vůle.


     Mnoho dávných mudrců předpovídalo, co se s Atlantidou stane, a přemýšleli, co by se mělo udělat. V Atlantidě byly předzvěsti nedobré, ale nikdo z mocných nebyl připraven ani o kousek uhnout ze svého postoje. Většina z nich byla oslněna vlastní mocí a zkoumáním božích mystérií a jejich nasazením a využíváním pro vlastní prospěch. Bylo by bývalo možné tento scénář řídit jiným směrem, ale nestalo se tak. Jednou pak bylo dosaženo bodu, z něhož již neexistovala zpáteční cesta, začal se odvíjet konec.

     O této době Atlantidy bylo napsáno mnoho knih, získáno mnoho poznatků, zrodilo se mnoho spekulací a mnoho vědomostí přišlo díky channelovaným poselstvím o tom, jaké to skutečně bylo       v Atlantidě. Jisté je, že to byl věk poznatků a zkušeností s vyspělými technologiemi. Přirozený způsob života, jakého si cenili Lemuřané, byl k nalezení i v začátcích Atlantidy, byl pak přepólován na vysokou technologii díky objevení velké moci z jedné vzdálené galaxie. Člověk byl fascinován novými pány, kteří dali rádi své vědění k dispozici - nicméně ti měli své vlastní zájmy.

     Planeta Země byla v minulosti častěji i opakovaně navštěvována mimozemšťany z různých důvodů.

Zájem některých mimozemšťanů byl o některé druhy surovin (zlato, stříbro, měď …) nebo na planetu Zemi byly vyvezeny bytosti, které z nějakého důvodu byly už nežádoucí na příslušných planetách,      a tímto způsobem se chtěla vládnoucí elita těchto bytostí zbavit. O těchto bytostech existuje v knize paní Heleny Šeblové vyjádření jako o vzpurnících. (To velice připomíná situaci, kdy do Austrálie byli vyváženi trestanci z Anglie.)

     Z uvedené literatury je mi známo, že do osudu planety Země zasahovaly bytosti ze souhvězdí Sirius, Orion, Plejád a z planety Cyrusu, Marsu a Faethónu. Protože do doby narození Ježíše Krista byly na planetě zemi už bytosti ze sedmi souhvězdí, doplnil jsem scházející nepojmenovanou planetu názvem X1.

- Vědci neuznávají žádné důkazy o tom, že na zemi přistávali mimozemšťané, přestože spousta badatelů ukazují, ať už obrázky nebo záznamy, že tomu tak bylo. Místo aby stáli v čele tohoto zájmu, spíše jsou jen brzdou.

 

 

     Nefilim – Nefilové = Siriané

 

- Bible nazývá bytosti, které přišly z Vesmíru na planetu Zemi, jako Nefilim a označuje je za bohy.

- Na planetě Nibiru (také Nimiru, Marduk) žily bytosti Nefilim = Siriané.   Ženy byly vysoké 300-370 cm, muži 430-490 cm. Byly to bytosti dvou etnik- světlé a tmavé barvy pleti.

- Planeta Nibiru patří do souhvězdí Siria, a na své dráze se dostává jednou za 6000 let do naší Sluneční soustavy. Má na svědomí zemětřesení a potopu světa na naší planetě.

- Siriané, kteří ji obydlovali, uměli cestovat vesmírným prostorem.

- Planeta Nibiru měla před 430-450 tisíci léty problémy s nedostatkem zlata pro svůj technický rozvoj.   Potřebovali hodně zlata.

- K těžbě zlata si vyhlédli také planetu Zemi. Zjistili, že velké zásoby zlaty jsou v jižní Africe.

- Skupina Sirianů světlé pleti si vyhlédla oblast Mezopotámie, kde si vybudovali postupně řadu měst a také základnu pro přistávání raket a pro jejich odlet na vesmírnou stanici, protože bylo nutno zlato i jiné kovy dopravit skrze vesmírnou stanici na planetu Nibiru. Hlavními vůdci Sirianů byl Enlil a jeho mladší bratr Enki.

- Enlil při prvém příletu na Zemi nejdříve vstoupil do moře, protože planeta Země patřila delfínům a velrybám, aby od nich dostal požehnání k záměru těžby zlata. Pak teprve vstoupil na pevninu Země a postupně začal proces, který vedl k vytvoření lidské rasy tmavé pleti.

- Delfíni přišli spolu s velrybami na planetu Zemi již mnohem dříve; jednak z planet naší galaxie a z planety z jiné galaxie, vždy spolu s lidskými bytostmi. Delfíni patří mezi nejstarší obyvatele planety Země, protože jsou trojjedinými bytostmi, stejně jako lidé. Mají Ducha - Boží jiskru v duši, mysl a hmotné tělo.

- Kresby „rybích mužů“, které se vyskytly na některých obrazech, jsou ve skutečnosti postavy delfínů, které si tvůrci informací o nich nedokázali představit jinak, než jako obojživelné bytosti.

- K těžbě zlata bylo určeno cca 200 Sirianů a těžili ho v oblasti jižní Afriky 100-150 tisíc let. Zde to byli právě Siriané - vzpurníci tmavé pleti, kteří tuto činnost prováděli, což bylo zřejmě vhodné pro klimatické podmínky v jižní Africe.

- Před cca 250 tis. léty se tito Siriané vzbouřili a už nechtěli dále pokračovat v této těžbě.

- Vůdcové Sirianů se rozhodli vyvinout novou rasu na planetě Zemi, a to z DNA primátů a vlastní DNA. Účelem této rasy bylo nahradit Siriany v těžkých pracech. V podstatě šlo o tvorbu lidí - otroků.

 

     Ostrov Gondwana - první žena a muž Homo Sapiens

 

- Ostrov Gondwana se nacházel u pobřeží jihozápadní Afriky. Tento ostrov vznikl před 350 tisíci léty a zanikl před 180 tisíci léty př. Kr.

- Svoji laboratoř k vývoji nové rasy umístili Siriané na ostrově Gondwana, kde měli zaručeno, že budou moci snadno kontrolovat vývoj nového druhu, a že se noví lidé nerozptýlí po Zemi dříve, než bude vývoj ukončen.

- Siriané se stali mateřským aspektem nové rasy. Obrazně řečeno: „Hlínu Země, krev primátů a spermií mladého Sirianského muže smíchali dohromady a vložili do dělohy vybrané Sirianské ženy“.

- Po 2000 letech vývoje se na ostrově Gondwana zrodily první lidské bytosti Homo Sapiens.

- Noví lidé byli na počátku vysocí jako cca 1/3 výšky Nefilů.

- Naše lidská rasa se vyvíjela nejdříve tak, že vznikli lidé tmavé pleti – černoši, kteří pracovali nejdříve jako otroci v dolech na těžbu zlata, později také pomáhali při stavbě měst v oblasti Mezopotámie.

- Tito první lidé nebyli sterilní. Mohli se rozmnožovat.

 

- Vědci zjistili, že první lidská postava žila před 250 tisíci léty, byla to žena a pocházela z údolí v jižní Africe, kde se těžilo zlato.

- V jižní Africe byly objeveny doly staré min. 100 tis. let.

- V těchto dolech byly objeveny lidské kosti staré min. 20000 let. Kosti těchto lidí, nalezené v dolech, se shodují s našimi kostmi.

 

    Vznik a výskyt lidí různých etnik - ras

 

- Lidská rasa na planetě Zemi se vyvíjela v jedné linii. Touto linii byl člověk Homo Sapiens, tmavé pleti, a tito lidé byli vyvinuti na ostrově Gondwana. Byli to na počátku vývoje otroci určeni k manuální práci. Siriané – muži se později začali stýkat i s těmito otroky-ženami a začaly se rodit i bytosti smíšené rasy.

- Druhá část lidských bytostí jsou bytosti, které přicházely na planetu Zemi z jiných planet, a z nějakého důvodu zde zůstaly a začaly se rozmnožovat v místech svého usídlení. Tento příliv lidí - mimozemšťanů představoval až statisíce lidí z jednoho souhvězdí či planety a jejich význam byl větší než lidí Homo Sapiens. Pak na základě migrace obyvatel se začali příslušníci jednotlivých etnik rozmnožovat mezi sebou navzájem. Těchto původních etnik bylo 16.

 

    Plejaďané a Lemurie

  

 

- Po zániku Gondwany se vynořila na jiném místě Lemurie (v oblasti Havajských ostrovů).

- V naší galaxii je shluk dobře pozorovatelných sedmi (devíti) hvězd, z nichž jedna má okolo sebe planetární soustavu a její název je Plejády. Plejáďané jsou semi-kvantová rasa podobně jako my lidé. Je to rasa duchovně pokročilá, zralá a nádherná. Plejaďané vypadají jako my, lidé, jsou jen trochu vyšší.

 

     Lemurie

- Po vzniku Lemurie, před cca 180 tis. lety, se na ni usadili první Plejáďané, kteří poprvé již před 400 tis. lety navštívili planetu Zemi. Do té doby se už nacházeli v pěti oblastech Země. Po vzniku Lemurie tam přišla další vlna Plejáďanů. Lemurie tvořila v té době víceméně souvislý kontinent. Po 30 tisících let došlo opětovně k velké seismické činnosti na Lemurii a část Lemurie se potopila do vody, a z pevniny vznikla řada ostrovů, které se staly opětovně základnou pro další život Lemuřanů v této oblasti. Ostrovy mají název Havajské ostrovy.

- Před 40 tis. léty byla planeta Země na konci největší doby ledové. Průměrná teplota byla o osm stupňů nižší, než je současná průměrná teplota. Průměrná výše hladin oceánů byla o 133 metrů nižší, než je tomu nyní. To vytvářelo i úplně jiná pobřeží na pevninách a také na ostrovech. Ostrovy byly mnohem větší, než je tomu nyní. Dnes jsou původní hornaté části ponořeny pod hladinu. Po tání ledovců, které se nacházely i na samotných Havajských ostrovech, bylo Lemuřanům zjevné, že jejich obydlené části ostrovů jsou ohrožené.

 - Že se Lemurie potopí, věděli obyvatelé už předem. Protože v té době už byli dobrými mořeplavci, mnozí odpluli na východ do oblasti Střední Ameriky i na západ do Asie. K ukončení tání ledovců a  zatopení ostrovů došlo před cca 10 tisíci léty.  Když se Lemurie potopila, byli všichni z ostrova pryč. Jejich nové osídlení sahalo také od jezera Titicaca v Peru, přes střední Ameriku a Mexiko, a na sever až k hoře Mount Shasta v Kalifornii.

- Navíc, v době před cca 5 tisíci lety, došlo k dopadu obrovského meteoritu do oblasti dnešního Mexického zálivu. To mělo za následek velké deště na planetě Zemi, které způsobily velké záplavy a ztráty na životech lidské populace. (Biblická potopa.)

 

   Plejaďané

- Plejaďané - Lemuřané měli kvantové chápání života a věděli ve své DNA všechno o sluneční soustavě a všeobecně o galaxii. Kvantová DNA pracující na 90% vytváří vědomí, které je zajedno s vědomím Vesmíru. Neměli žádné technické schopnosti, a přece se dokázali léčit magnetismem. Bylo to v jejich DNA. Byla to intuitivní informace. Věděli všechno o DNA, dokonce o jejím tvaru, a to všechno bez mikroskopu. To vše umožňovala jejich kvantová DNA.

- Rozptýlením Lemuřanů po planetě Zemi došlo k postupné ztrátě vědomí spjatého s vědomím Země. Tím se stalo, že účinnost jejich kvantové části DNA, pracující na 90-100 %, se postupně snížila na 30%.

- Plejaďané byli velmi nápomocni při rozvíjení první lidské rasy.

 

- Vše začalo před 200 tisíci lety. Na planetě žilo 17 druhů lidských bytostí. V té době byl vytvořen koncept „Božského osetí“ a metaforické orání polí. Plejáďané vytvořili magnetickou mřížku planety a také vědomou mřížku Gaii a došlo k osetí lidstva dle DNA Plejáďanů. Vše se dělo kvantovými způsoby. Výsledkem této činnosti byla vědomá Gaia.

- Trvalo 110 tisíc let, než se situace „usadila“ a než byl připraven základ pro to, aby 16 druhů lidských bytostí mohlo odejít. Tyto druhy vymřely přirozeně v průběhu těch 110 tisíc let a zůstal jen jeden druh. A to je vědecky potvrzeno.

- Trvalo dalších 40 tisíc let, než se tato bytost vyvinula v kvantového vnímajícího člověka, který mohl vytvořit civilizaci bez předchozího organizačního modelu.

- A teď se nacházíme v době před 50 tisíci lety. Trvalo dalších 20 tisíc let, než se začaly objevovat Staré duše na planetě Zemi.  Za dalších 20 tisíc let přišlo na planetu Zemi 800 generací Plejáďanů, a to téměř výhradně poprvé, celkem 35 milionů bytostí. Vědomí planety bylo proto na počátku vytvořeno vědomím Plejáďanů.

 

- Na Lemurii byli přemístěni někteří lidé z linie Homo sapiens. Zde se mohli vyvíjet bez zásahů Nefilů. Zůstali na Lemurii okolo 30 tis. let. Zde došlo u lidí ke změnám základny naší páteře, velikosti a tvaru lebky. Jejich orientace byla spíše pravo-hemisférová – ženského charakteru.

- Naši předkové ještě před 4 až 5 tisíci léty měli poznání o hvězdách, o galaktickém seřazení planet, které přišlo v našem čase, znali 26000 roční cyklus precese planety Země. Věděli o sluneční soustavě, rovnodennosti, zatměních a pohybu planet a také jak pracuje lidské tělo.

- Rozdělení Lemurie a rozptýlení lidské společnosti vytvořilo mnoho způsobů a možností pro ztrátu kolektivního vědomí. Když byli pohromadě a měli kvantovou komunikaci, existovalo vzájemné porozumění. Když se rozdělili, pomalu, po čase jejich nejintuitivnější poznání, přijímané po staletí, jednoduše „umřelo“. Toto je proces, ve kterém byla DNA, používaná dosud na 90%, postupně omezována na dnešních 30%. Ztratili jsme vědomí toho, jaký je náš původ, jak pracuje naše tělo. Plejádská zkušenost se ztratila.

 

     Po zániku celistvé Lemurie před 150 tisíci lety se na jiném místě oceánu vynořila později Atlantida, která se nacházela mezi severozápadní Afrikou a jihovýchodem Severní Ameriky.

 

      Atlantida – lidé z Lemurie, Marsu a Faethónu

 

- Atlantida začala být osidlována v 1. tisíciletí jejího vzniku.

- Statisíce Lemuřanů se začaly ze Severní a Jižní Ameriky stahovat do Atlantidy.

- Lemuřané obsadili na Atlantidě osm oblastí z deseti možných.

 

- Další rasa, která na Zemi v době před 55-60 tisíci lety vstoupila, přišla z Marsu a způsobila Zemi později velké problémy. Část Marťanů přišla do Atlantidy, část jich byla rozmístěna v dalších oblastech Země.

- Malá skupina obyvatel se pokusila opustit Mars, ještě než byl zničen. Tím místem směřování byla Země. Jedno místo v Atlantidě bylo pro ně volné. Bylo jich pouze několik tisíc. Chtěli ale vyhlásit válku a převzít moc, ale bylo jich naštěstí málo.

 

- Do další oblasti Atlantidy přišli Hebrejci, lidé, kteří byli na planetu Zemi přepraveni ze zaniklé planety Faethón. Věděli hodně a dostali povolení se zde usadit. Přinesli mnoho koncepcí a idejí.

- Planeta Faethón byla obydlena lidskou rasou bílé barvy, kdy vývoj a rozum spěly mílovými kroky vpřed, ale láska a cit zaostávaly. Tak se stalo to, co se nezbytně stát muselo. Pokročilá civilizace počala hubit sama sebe a Faethónu hrozila zkáza.

- Těsně před smrtelným kolapsem této planety byly zbytky jejího lidu zachráněny pokročilými bytostmi z planety Empharis Elohima. Velitelem záchranných akcí byl Hospodin čili Jahve. Lidstvo Faethónu bylo rozvezeno na planety různých úrovní, dle své pokročilosti duchovní. Velká část byla převezena na planetu Zemi, do různých oblastí, jejímiž pravými obyvateli byla černá rasa. Byla to také oblast Atlantidy, kde našli lidé z Faethónu možnost se usídlit.

- Krátce po jejich záchraně se Faethón roztrhal na mnoho kusů a jeden z nich je stále latentním nebezpečím pro planetu Zemi. To se stalo před 25 tisíci lety.

-  Na krásné planetě Zemi byli lidé z Faethónu jejími obyvateli přijati jako Bozi. Přiletěli z nebe dle předpovědí jejich zasvěcenců a měli pro ně nevídané dary, které byly v jejich očích zázračné. Další styk s mimozemšťany, kteří o lidi pečovali, je popsán velmi podrobně ve Starém zákoně.

- Těchto zachráněných obyvatel Faethónu bylo na planetě Zemi řádově statisíce a byli rozmístění do osmi oblastí. Jednou z oblastí byla také Atlantida.

- Černí lidé zpočátku těmto mimozemšťanům velmi důvěřovali, a nová rasa zdrcena katastrofou, kterou právě prožila, byla rozhodnuta těmto lidem pomáhat ze všech sil. Tato planeta měla dost potravy pro všechny své obyvatele i její hosty. Černé děti přijaly bílou rasu s důvěrou a láskou, a ona  jim byla dobrým učitelem. Láska a mír se rozšířily po celém světě. Navštěvoval je i Otec, kterému  začali říkat Bůh. Mimozemšťany z Empharis Elohima považovali lidé za anděly, protože se o ně starali. Mnozí z bílé rasy si pak pamatovali život na jiné planetě a pamatovali si také mimozemšťany, kteří je zachránili.

- Jak míjely věky, začali na ně zapomínat. Byli samostatní a už nebyli na nich závislí. Návštěvy mimozemšťanů již nebyly tak časté. A tak se začal jejich vztah k nim měnit. Lidstvo začalo pokládat mimozemšťany za Bohy, začalo se jich bát, i když stále mnoho dobrého pro ně vykonávali. Mimozemšťané se museli stáhnout do pozadí, aby zbytečně netraumatizovali lidi na planetě Zemi.

- Ostatní je známo již z našich dějin. Lidé zapomněli na ponaučení, kterého se jim dostalo. Domnívali se, že jsou vládci a majiteli této planety od počátku a začali bojovat o rozšíření svých zabraných území a začali toužit po stále větší a větší moci. Přestali hlásat bratrství a lásku, odmítali pomoc mimozemšťanů a báli se jich. Mysleli, bláhoví, že chtějí opanovat jejich planetu. Mimozemšťané nezatrpkli a nepřestali o nás pečovat, ale už nám nemohli radit jako dříve, protože stále méně lidí je vnímalo. Duchovně pokročilí mimozemšťané respektují naši svobodnou vůli.

 

- Po nějakou dobu se Atlanťané, složení z Lemuřanů. Marťanů a lidí z Faethónu, vyvíjeli hezky, ale pak se před přibližně 13000 až 16000 léty přiblížila k Zemi planetka, která hrozila srážkou. Část Marťanů ji chtěla rozprášit, ale nakonec souhlasili s dopadem na Zemi.

- Planetka dopadla do oblasti dnešního mexického zálivu, způsobila značné škody, ale nebyla ještě důvodem k zániku Atlantidy.

 

- Marťané se rozhodli po této zkušenosti, že převezmou vládu nad Zemí.

- Za tím účelem Marťané chtěli vytvořit syntetickou MER-KA-BU. Vybudovali na Atlantidě speciální stavby, připravili celý experiment a spustili spínač na zapnutí toku energie. Téměř vzápětí ale ztratili kontrolu nad celým experimentem, jako kdyby se propadali Vesmírem a prostorem. Stupeň destrukce byl děsivý. Zde byla zneužita energie krystalů a křišťálových masek.

- Atlantida zmizela v hlubinách oceánu.

- Marťané udělali ještě něco, co téměř zabilo celou Zemi. Tato ztracená kontrola nad polem MER-KA-BY vypustila nízkodimenziální duchy do vyšších dimenziálních rovin Země. Tito duchové byli přinuceni vejít do světa, kterému nerozuměli a který neznali, a zažívali totální strach.

- Museli mít hmotná těla, a tak vstoupilí do lidí. Na Atlantidě jich byly stovky v každé osobě. Nakonec každá osoba byla posedlá těmito bytostmi z jiné dimenze. Byla to největší katastrofa na Zemi.

 

- Marťanský pokus o ovládnutí světa proběhnul na ostrově v oblasti, který nazýváme Bermudský trojúhelník.

- Zde dvě elektromagnetická pole rotují proti sobě. Když rychlejší pole rotuje proti směru hodinových ručiček, je vše v pořádku, když rotuje po směru hodinových ručiček nastává deformace času a prostoru.

- V Bermudském trojúhelníku zmizelo mnoho letadel a lodí, protože doslova přešlo do jiné dimenzionální roviny.

- Toto pole zapříčiňuje deformace daleko, daleko ve vzdálených oblastech Vesmíru.

- V Atlantidě žili dinosauři, dokonce jako ochočená zvířata.

 

Poznámka: Mer-Ka-Ba představuje také světelné tělo člověka. Mer je speciální druh světla, proti sobě rotující pole světla; Ka znamená ducha a Ba znamená lidské tělo. Dohromady pak to lze vyložit jako „proti sobě rotující pole světla, která interagují s duchem a tělem a přenášejí je z jednoho světa do druhého“.

 

     Egypt

 

 - Tak jako Inkové tak také Egypťané jsou potomci obyvatel Atlantidy, kteří opustili Atlantidu ještě před jejím zánikem a rozptýlili se především po obou stranách Atlantidy – v Jižní Americe a v Africe.

- Faraonové byli potomci vládců z Atlantidy, pocházející ze souhvězdí Orionu. Souběžně také přicházeli do Egypta i přímo z Orionu.

- První pyramida byla postavena 10500 let před Kr.

- Faraón Džosér byl stavitelem první Egyptské pyramidy. Pokyny k tomu dostával od Thovta.

- Thovt byl v jedné své inkarnaci Hermes Trismegistos.

- Egyptští vládci měli vědomí, které dnes označujeme jako 5D. Měli dokonalé znalosti o fungování lidského těla, o sluneční soustavě, o galaxii, byli jasnovidní, jasnoslyšní, jasnozřiví, znali své minulé životy.

 

- Přesné opracování kamenných bloků na pyramidách, chrámech, stěnách apod. bylo prováděno pomoci soustředěných myšlenek duchovních mistrů a dále za pomoci rostlin, které dokázaly změkčit kámen.

- Těžké kamenné bloky se dopravovaly za pomoci levitace v kombinaci s využitím „vznášedel“, které byly součástí vybavení raket technicky vyspělých mimozemšťanů, především z Orionu, ale také ze Siria.

- Levitace kamenných bloku se uskutečňovala za pomoci tónů zpěvu.

- Kámen použitý na stavbu některých pyramid je kámen umělý, ze speciálního betonu.

- Na stavbě jedné egyptské pyramidy pracovaly současně jen tisíce lidí.

 

- Pyramidy nebyly určeny k pohřbívání, nýbrž měly význam duchovní a magnetický pro planetu Zemi.

- Pyramidy byly také příjemcem a koncentrovaným zdrojem magnetické energie.

- Magnetismus je druh energie, která prochází vším, co je – každou hmotnou i jemnohmotnou složkou na Zemi i ve vesmíru. Struktura magnetické energie je podobná jemnému řetízku, jenž má očka naplněná bublinkami magnetismu. Tato forma energie je zcela odlišná od jiných existujících energií. Zhustí-li se více takových řetízků magnetismu, vzniká silný zdroj energie, který lze snadno svázat s jinými druhy energií. Protože magnetismus prochází prakticky celým vesmírem, je snadným vodičem i jiných druhů energií. Magnetismus může být velikou pomocí při přenosu energetických drah.

- Koncentrovaná magnetická energie pyramid sloužila ke dvěma účelům. Jednak k získávání elektrické energie z vesmíru pro výrobu paliva – vodíku a kyslíku pro raketové pohony, a pro jiné použití a jednak také k telepatickému spojení s planetou, odkud bytosti – předkové pocházeli, tedy v Egyptě s planetami ze souhvězdí Orion. Pyramidy, jejich energie, sloužila zasvěcencům k astrálnímu cestování.

- Pyramidy nejsou součástí energetických míst na planetě Zemi, které jsou spojeny do energetických sítí.

- Pyramidy způsobovaly déšť v jejich okolí.

- Egypťané používali k osvětlení výbojkových svítidel.

- Egypťané nazývali pyramidy slovem mer. Mer značí světelné tělo.

- Mer-Ka-Ba byla velmi důležitá v mystériích v Egyptě – světelné tělo člověka bylo vším! Egypťané to chápali tak, že bez těchto znalostí a zkušeností nebylo možno dosáhnout jiných světů (tedy dostat se do záhrobí a odtud zpět znovu na planetu Zemi v dalším životě). K tomu také sloužily pyramidy a vždy s tím souvisí přenos energií. Vše také souvisí s posvátnou geometrií.    

 

 

Základní údaje k přímým návštěvám a působení mimozemšťanů na Zemi do roku 0 př. Kr.

Tyto údaje jsem obdržel jako odpovědi na mé otázky skrze Boha Otce.

 

Oblast // souhvězdí, planety

Sirius

Orion

Plejády

Faethón

Mars

Cyrus

X1

Lemurie

 

 

x

 

 

 

 

Atlantida

x

x

 

x

x

 

 

Austrálie

 

x

 

 

 

x

x

Čína

 

 

 

 

 

x

 

Střední východ

 

x

 

x

 

x

 

Blízký východ

x

 

x

x

x

 

x

Egypt

x

x

 

x

 

 

 

Severní Afrika (mimo Egypt)

 

 

x

x

 

 

 

Jižní Afrika

x

 

x

 

 

 

 

Velikonoční ostrov

 

 

 

 

 

 

x

Jižní Amerika

x

x

x

 

 

 

 

Střední Amerika

x

 

x

 

x

 

 

Severní Amerika

 

 

 

 

x

 

 

Západní Evropa

x

 

 

x

x

x

 

Východní Evropa

 

 

 

x

 

x

 

Ruské území

 

 

 

x

 

 

 

počet oblastí

7

5

6

8

5

5

3

počet planet souhvězdí

2

3

1

1

1

1

1

z toho počet planet vzpurníků

1

1

 

 

 

1

1

původ delfínů, velryb

 

x

 

 

 

x

x

vznik potomků do současnosti

x

x

x

x

x

x

 

počet etnik

2

3

4

1

2

3

1

krevní skupina

A, B

A, B, 0

AB, 0

0

A, B

A, 0

AB, 0

planeta z jiné galaxie

 

 

 

 

 

 

x

první návštěva planety

Země v tis. letech

 

450

 

100

 

400

 

25

 

55-60

nad

1000.

nad

600

počet přišlých mimozemšťanů

tisíce

tisíce

statisíce

statisíce

deseti-

tisíce

deseti-

tisíce

tisíce

 

 

       K uvedeným sděleným údajům lze učinit ještě následující poznání:

 

- Planeta Cyrus je technicky vyspělá planeta, ale na nižším stupni duchovního vývoje.

- Planeta Cyrus se nachází na okraji vesmíru a byla velice výbojnou a agresivní planetou. Podrobila si zatím tři planety. - Mimozemšťané z planety Cyrus použili na planetě Zemi i atomové zbraně.

- Systémy úkrytů v podzemí planety (např. na území Turecka) sloužily jako ochrana obyvatel před útočníky z Cyrusu.

- Zbraně vyobrazené v Sethově chrámu v Abydu jsou zbraně používané na území Egypta na počátku jeho osídlení mimozemšťany z Cyrusu.

- Planeta Země již nebude planetou Kříže a její roli převezme planeta Cyrus, pokud ustane s výboji do vesmíru a budou usilovat o produchovnění planety láskou.

 

- První vzpurníci byli na planetu Zemi přivezeni před více než 1 milionem let, další před více jak 600 tisíci léty. Vzpurníci byli ponecháni na planetě bez prostředků a víceméně žili na planetě Zemi jako divoši.

- První mimozemšťané, mimo vzpurníky, přišli na planetu Zemi ze souhvězdí Siria. Jejich činnost v oblasti Blízkého východu a jižní Afriky je popsána v knize „Dvanáctá planeta“. Elitní část Sirianů byla považována za bohy. Pro potřebu zajistit pozemské základny a těžbu potřebných surovin byli současně přivezeni vzpurníci z planety, patřící do souhvězdí Siria. Část pobytu Sirianů je zachycena na hliněných destičkách Sumerů. Také bible hovoří o těchto bozích jako o Nefilimech.

- Pobyt Sirianů byl na více místech Země, než je to zachyceno na destičkách Sumerů.

- Téměř všichni mimozemšťané, včetně vzpurníků, zanechali na Zemi své potomky.

- Také z Plejád přistály první bytosti na Zemi již před 400 tisíci léty, a patřily tak mezi první na planetě Zemi.

- Mimozemšťané přicházeli na planetu i opakovaně v několika vlnách. V některých případech to bylo na základě vlastní vyspělé techniky, umožňující cestování ve Vesmíru, v jiných případech zde byli dovezeni kvůli jejich záchraně z planet, kde se další život ukazoval jako nemožný. Toto přestěhování zajišťovali obyvatelé duchovně a technicky vyspělých planet formou záchranných misí.

- Mnohotvárnost obydlených území a etnik obyvatel (ras) vznikla především na základě různě dlouhých pobytů mimozemšťanů nebo jejich setrvání na planetě Zemi.

- Velký význam pro vývoj lidstva na planetě Zemi měli Plejaďané a první duchovně vyspělá civilizace Lemurie.

 

- Na planetu Zemi přišli také mimozemšťané ze souhvězdí Orion. To bylo poprvé před 100 tisíci lety a celkem na Zemi přišlo těchto lidí jen řádově několik tisíc. Celkem žili v 5 oblastech, také v Atlantidě a v Egyptě. Byly to tři různá etika, z toho minimálně jedno etnikum bylo velmi technicky a i duchovně vyspělé. Toto etnikum velmi ovlivnilo technický pokrok v Atlantidě, protože i Atlanťané měli techniku pro vesmírné lety a také je prováděli.

 

- Na planetě Zemi žili trpasličí lidé, kteří zde byli přemístěni jako vzpurníci ze souhvězdí Sirius.

 

   K obsahu knihy „Dvanáctá planeta“:

- Planeta Země nebyla v minulosti planetou Tiámat a nevznikla srážkou s jinou planetou.

- Planeta Faethón byla součástí naší sluneční soustavy, je to chybějící 12. planeta.

- Pás planetek v naší sluneční soustavě nepochází z planety Země, ale také ne z Faethónu.

- Mojžíš byl autorem knihy Genesis, vše už bylo ale zapsáno v sumerských tabulkách.

- Archa úmluvy, popisována v Bibli, byl v podstatě generátor a transformátor elektrické energie.

 

 

     Celý text mám potvrzený kódy pravdy, včetně předpokladů a dohadů badatelů, které jsem 

převzal z výše uvedené literatury. 

 

     Informace z knihy Poselství k Atlantidě:

 

Amulety moci vládců Atlantidy

 

-Tyto amulety skutečně existovaly. Vytvořili je mágové v době, kdy se již deformovalo myšlení vládců i obyvatel Atlantidy. V tehdejších časech byla povolena bílá magie a tou byly stvořeny. Vlastnili je vládcové, kterých bylo s hlavní vládkyní celkem třináct. Později vznikalo mnoho otisků a ty byly výsadou vládnoucí třídy.

      Amulet má totiž tvar lebky. Laikové jí říkají maska. Má velikost 27 cm x 25 cm. Je vyroben z iridia, zlata a platiny, zavěšen na těžkém řetěze. Svary nesou stopy, že tento amulet byl svářen za beztížného stavu. Je podezření, že duchovní odlitek tohoto amuletu mají některé země Blízkého východu, a jejich vzájemné spory nejsou jen ekonomického rázu. Po mystické stránce jde o získání tohoto amuletu moci. Amulet zvětšuje sílu vyzařování aury dvanáctinásobně, zejména okolo hlavy. To dává všem nositelům magickou moc. Čím pokročilejší bytost se ho zmocní, tím větší sílu má.

      Za éry Atlantů byl amulet blokován před zneužitím tak, že přepólování bylo provázeno uvolněním ohromné energie, která by přivodila zkázu Atlantidy.

 Vesmírný computer a jeho spuštění

                       

     Celý vesmírný computer se skládá z 12- ti křišťálových lebek do kruhu. Třináctá největší je umístěna nad nimi ve středu. Pod každou lebkou leží klíč krásného zelenomodrého vyzařování. Klíče se zasadí myšlenkou do sedmé čakry nebo třetího oka a láskyplnou energií se computer uvede v činnost.

      Lebky se začnou otáčet a otáčejí se stále rychleji, až se zastaví čelem ke střední, největší lebce. Při otáčení z očnic lebek vyzařují vodorovně dva paprsky, světlezelené a modré. Tím se vytváří ochrana. Ze sedmých čaker jednotlivých lebek stoupá oheň svaté lásky, který se spojuje se stoupajícím nejmohutnějším plamenem střední, největší lebky. Vytváří se tak sloup, který se spojuje s Nejvyšším principem lásky a stvoření. Spojení je připraveno ke komunikaci. Tento energetický sloup je polem ohromné intenzity, která se dá využít i tvůrčím způsobem.

     V auře každého mistra je nápis "Cesta k Bohu je láska, láska je cesta k Bohu". Tento nápis nesou ve svých aurách i nositelé svatého grálu. Je to znak duchovní urozenosti.

      Vesmírný computer pracoval s kladnou a zápornou energií Zero v určitém poměru na základě vysokých duchovních vibrací. Klíčem bylo správné zasazení křišťálových lebek a spouštěcím mechanismem energie vysokých vibrací, která vylaďovala a zpracovávala energii Zero pro určité manipulace. K tomu, aby mohlo být pracováno s energií Zero, bylo nutné vyladění na Nejvyšší princip lásky a stvoření.

      Následkem sporů však v Atlantidě docházelo ke klesání vibrací u nositelů klíčů, až došlo k selhání a vše explodovalo. Zbyly jen křišťálové lebky a amulety moci různě po světě roztroušené. Ti z nositelů klíčů, kteří se zachránili, uprchli s lebkami, které schovávali jako kultovní památku na vesmírný computer. Spojení bylo přerušeno. Křišťálové lebky byly dokonalými kopiemi lebek nositelů klíčů. Na znamení moci, kterou ovládali, nosili majitelé klíčů na prsou řetěz s obličejovou částí lebky. Byl to amulet jejich moci, který byl vyroben ze směsi vzácných kovů iridia, zlata a platiny.

      Tento amulet moci zůstal jako otisk na duchovním těle jeho nositelů, kteří se s ním magicky spojili a je možno tyto amulety i jejich napodobeniny vidět ještě dnes

 

     Sestavení vlády:  Nejvyšší vládkyně je současně nejvyšší velekněžkou soudu (Gamail). Její manžel je spoluvládcem a jejím zástupcem (Johoda). Mají 3 hlasy.

     Vláda nejvyššího soudu - každý má právo jednoho hlasu, unesení je platné rozdílem více než tří hlasů.

     Velekněz je zástupcem jednotlivých správních územních úseků:

 

1.      velekněz -      Mirén

2.      velekněz -      Chirón

3.      velekněz -      Orton

1.      velekněžka -  Danai

2.      velekněžka -

3.      velekněžka -  Chloe

1.      soudce -         Parsifén

2.      soudce -         Gaius

 

1.      obhájce -        Scintila

2.      obhájce -        Miros

1.      prokurátor -    Fabrius

2.      prokurátor -    Haemiros

 

     Každý měl křišťálovou lebku. Největší měla vládkyně a její zástupkyně. Společně vytvářely tyto lebky ohromný computer, který byl určen pro styk s mimozemskými civilizacemi a především pro styk se Světlými sférami a akášickými záznamy. Computer měl podobu Božího oka a směl být plněn jen dobrou energií, pak vytvářel překrásné zázračné věci pro obyvatele Atlantidy. Očišťoval vše od negativity, a tak se stal hlavní ochranou Atlantidy. Ke katastrofě došlo proto, že nečistá ruka a mysl naplnila computer negativitou. Komnata, kde byly lebky uloženy, se jmenovala Síň zázraků. Lebky jsou rezonátory kosmického vlnění, a byly též napojeny na akášickou vesmírnou paměť. S jejich pomocí lze řídit celé lidstvo.

     Při zavraždění nejvyšší vládkyně byla její křišťálová lebka znesvěcena rukou její sokyně, která neznala tajemství computeru, a její zásah způsobil výbuch, který přinesl zkázu celé Atlantidě. Lebky, jako kultovní předměty, byly chráněny a odneseny těmi, kteří se zachránili. Jedna se dostala do Mexika, druhá je v jiné části Ameriky, jedna se našla ve Francii. Jsou roztroušeny po celém světě. Nyní nastává čas, kdy je zasvěcenci nacházejí a opatrují, aby byly připraveny pro Zlatý věk lidstva, aby opět tento skvělý computer sloužil dobru

 

 

 

Napsal Jan Heczko

Červen 2013

Zobrazení: 430

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Humanity's Team Ceska republika!

Přidejte se ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.

Prohlášení

Příspěvky na tomto webu nemusí nutně vyjadřovat názor HT ČR o.s. Za obsah je zodpovědný autor příspěvku.

Nejnovější aktivity

Miroslava Zedková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
4.Srpen
Zdenka Forstová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
24.Červenec
Iris je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
13.Březen
Kateřina Strusková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
23.Leden
Daniel Novák je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
16.Leden
Eva Krejčová je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Prosinec 7, 2016
Ikona profiluUživatelé Pavel Kupka a Petr Bohm se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Říjen 9, 2016
Ikona profiluUživatelé Martin a Ľubomíra Sándor se přidali ke komunitě Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 27, 2016
Uživatel Jana Kokrdová aktualizoval fotografii ve svém profilu.
Srpen 24, 2016
Agatk je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Srpen 5, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Twitter.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Uživatel Duše jája sdílel svou diskusi v komunitě Facebook.
Červenec 13, 2016
Jaromíra Dvořáková je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Květen 8, 2016
Jaroslav Posolda je nyní členem Humanity's Team Ceska republika.
Duben 6, 2016

Vizitka

Načítání…

Návštěvy na stránce

TOPlist

© 2017   Created by Humanity's Team.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby